WEBER KATALIN (Miskolc, 1965) a Pécsi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskolájának harmadéves hallgatója nappali tagozaton. Specializációja a magyar mint idegen nyelv. Ezen belül kutatási témája a magyar nyelv anyanyelvi elsajátításának és mint tanult második nyelvnek a kapcsolatai, összevethetőségük vizsgálata. Ezentúl foglalkozik irodalmi és nyelvészeti határterületen lévő jelenségekkel (pl. nyelvi kreativitás). Lengyelből és angolból fordít. Nyelvészeti szakcikkeket, tanulmányokat publikált folyóiratokban, könyvekben és az interneten. Legutóbbi publikációja: Mikszáth Kálmán: Társalgási leckék (Hungarológiai Évkönyv 6, Pécs, 2005), legutóbbi fordítása: Stefan Chwin: Hanneman (2004). Lásd még: bővebben