VADERNA GÁBOR (Paks, 1979) 2004-ben végzett az ELTE Magyar Nyelv és Irodalom, Esztétika és Összehasonlító Irodalomtörténet szakán. Jelenleg ugyanitt doktorandusz a Felvilágosodás Irodalma Programon. Az Erasmus Kollégium tagja, a Dayka Gábor Társaság egyik alapítója. Elsősorban a XIX. század első évtizedeinek költészete érdekli, valamint a kortárs magyar próza kérdései. Egyik szerkesztője és szerzője a Nympholeptusok. Test, kánon, nyelv és költőiség problémái a 18–19. században (2004) című tanulmánykötetnek.