ULLMANN TAMÁS (1966) egyetemi tanársegéd, PhD (ELTE BTK, Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék), kutatási területe: Kant és a német idealizmus, Husserl, a francia fenomenológia. Publikációi: számos tanulmány magyarul és egy könyv franciául: La genese du sens. Paris, L’Harmattan, 2002.