TÚRY GYÖRGY (Budapest, 1969) angol–esztétika szakon végzett az ELTE-n, a Pécsi Tudományegyetem Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszékén tanársegéd. Kutatási területe: az amerikai irodalomkritika és -elmélet, illetve ezek intézményesülése, az irodalom(tudomány) intézményesülése, amerikai prózairodalom, krtikai kultúrakutatás, az egyetem mint intézmény. Írásait a Filológiai Közlöny, a Helikon, a Literatúra és a European Journal of English Studies közölte. Lásd még: bővebben