TALLÁR FERENC (Budapest, 1950) filozófus. Magyar–orosz, esztétika és filozófia szakon végzett (ELTE BTK). Az MTA Lukács Archívum tudományos főmunkatársa. Kutatási területe: orosz társadalomfejlődés és eszmetörténet, a XIX. századi orosz regény, Habermas és a modernizációs elméletek, a kereszténység és az európai tradíció. Kandidátus, 1997-ben habilitált. Legutóbbi munkája: Az individuum és az európai tradíció (szerkesztés, 2004). Lásd még: bővebben