SZÉCSÉNYI ENDRE (Kiskunhalas, 1965) eszmetörténész, a pécsi egyetemen szerzett magyar-művészettudomány szakos diplomát 1990-ben, doktori disszertációját az ELTE Filozófiai Doktoriskolájában védte meg 2000-ben. Az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója. Könyve: Társiasság és tekintély: esztétikai politika a 18. századi
Angliában
(2002). Lásd még: bővebben