NÉMETH GYÖRGY (Kaposvár, 1956) ókortörténész, filológus, író. Az ELTE BTK-n és a kölni egyetemen tanult; egyetemi tanár, a budapesti és a debreceni egyetemen tanít. Kutatási területe: görög történelem az archaikus és klasszikus korban, görög epigrafika, toposzok a római történetírásban. Legutóbbi könyve: Ókori gyermekjátékok (2003). Lásd még: bővebben