MISKOLCZY AMBRUS (Marosvásárhely, 1947) történész, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK Román Filológiai Tanszék). Szűkebb szakterülete a magyar–román–szász erdélyi együttélés története; a polgárosodás társadalom- és eszmetörténete. Legutóbbi könyve: Eposz és történelem. A Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és a román irodalomban (2008).