MÁTHÉ ANDREA (Pécs, 1959) Mohácson érettségizett (1977), magyar–történelem szakos (Szeged JATE, 1982) és angol szakos (Pécs, PTE, 1993) diplomát szerzett, majd irodalom és irodalomelméletből kisdoktori fokozatot (PTE, 1996), esztétikából pedig PhD. fokozatot (Budapest, ELTE BTK, 2000) nyert. 1997 óta jelennek meg publikációi; fordításai az irodalomelméletre, esszéi, recenziói, kritikái a kortárs irodalomra (vers, próza) és a képzőművészetre vonatkozóan különböző folyóiratokban: Jelenkor, Echo, Pannonhalmi Szemle, Vigilia, Kritika, Liget, Ex Symposion, Műhely, Új Művészet, Műértő, Balkon etc.