LUDASSY MÁRIA (Budapest, 1944) filozófiatörténész, egyetemi tanár. Kutatási területe: a francia felvilágosodás és a francia forradalom eszmetörténete, a politikai filozófia. Hobbes, Hume, Voltaire, Rousseau műveit gondozta, brit és francia morálfilozófiai antológiákat szerkesztett. Legutóbbi könyve: Szavak és kardok: nyelvfilozófia és hatalomelmélet (2004), A felvilágosodás álmai és árnyai (szerk., 2007). Lásd még: bővebben bővebben