HAVASRÉTI JÓZSEF (Pécs, 1964) kritikus, a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékének adjunktusa. Kutatási területe: a magyar neoavantgárd kultúra története, kritikatörténet, a populáris kultúra műfajai. Fontosabb publikációi a Holmiban (2000/1, 2001/5, 2004/11), a Jelenkorban (2002/9) és tanulmánykötetekben jelentek meg. Önálló kötete: Alternatív regiszterek (2006). Lásd még: bővebben