GERÉBY GYÖRGY (Budapest, 1957) filozófiatörténész, vallásfilozófus. A budapesti, az oxfordi és a fribourg-i egyetemen tanult; az ELTE BTK Antik és Középkori Filozófiatörténeti Tanszékének oktatója, docens. Lásd még: honlapja