BARTHA KATALIN ÁGNES (Sepsiszentgyörgy, 1978) irodalom- és színháztörténész. Doktori disszertációját XIX. századi erdélyi Shakespeare (Magyar recepcióváltozatok) címmel védte meg a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, 2007-ben. Szerkesztette, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta A Lázár utcától a Postakert utcáig. Szabédi László naplófeljegyzései (Diarium), önéletrajzi, válogatott levelezése (2007) c. könyvet.