HOLMI

A folyóirat online kiadása


1991 október
 • Bill Lomax: A MAGYAR ÉRTELMISÉG FORRADALMI BIZOTTSÁGÁRÓL (Máté Katalin fordítása) 1991 október
 • Az íróper dokumentumaiból (Sinka Erzsébet bevezetőjével) 1991 október
 • Sashegyi Oszkár: SZÉCHENYI ÖNISMERETE 1991 szeptember
 • Spira György: A HANGFOGÓTÓL MEGSZABADULT SZÉCHENYI 1991 szeptember
 • Csorba László: A BETEG SZÉCHENYI 1991 szeptember
 • Dávidházi Péter: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖRÖK DILEMMÁJA 1991 szeptember
 • Lányi András: „EGY KARAMAZOV A FOGALMAK VILÁGÁBAN” 1991 szeptember
 • Léderer Pál: A HALÁSZLÉK SOKFÉLESÉGÉBŐL LEVONHATÓ MÉLYEBB KÖVETKEZTETÉSEK 1991 szeptember
 • Somlyó György: ELŐHANG 1991 szeptember
 • Gottfried Benn: LÍRAPROBLÉMÁK (Kurdi Imre fordítása) 1991 augusztus
 • Karol Sauerland: SZELLEM ÉS HATALOM ÖSSZEEGYEZTETHETETLENSÉGE (Kurdi Imre fordítása) 1991 augusztus
 • Farkas János László: KÉT-EGY-VERS 1991 augusztus
 • Ludassy Mária: MACAULAY IDŐSZERŰSÉGE 1991 augusztus
 • Thomas Babington Macaulay: A ZSIDÓK ÁLLAMPOLGÁRI JOGFOSZTOTTSÁGÁRÓL (Rakovszky Zsuzsa fordítása) 1991 augusztus
 • Orosz István: A NACIONALIZMUS MINT A NEMZETÁLLAM IDEOLÓGIÁJA 1991 augusztus
 • Drago Jančar: EMLÉKEK JUGOSZLÁVIÁRÓL (Gállos Orsolya fordítása) 1991 augusztus
 • Rugási Gyula: RHODÓN ÉS APELLÉSZ (BESZÉLGETÉS AZ EGYETLEN ISTENRŐL) 1991 július
 • Alfred Brendel: A ZONGORISTA ÉS A MŰSOR (Barabás András fordítása) 1991 július
 • Michel Foucault: A DISKURZUS RENDJE (Török Gábor fordítása) 1991 július
 • Takáts Gyula: GYERGYAI ALBERTRŐL 1991 július
 • Könczöl Csaba: A PORNÓ LOGIKÁJA 1991 június
 • Fehér Ferenc: BIBÓ ISTVÁN ÉS A ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON 1991 június
 • Michal Černý: A MEGTALÁLT SZINKRON 1991 június
 • Tordai Zádor: AMIRŐL NEM LEHET BESZÉLNI, ARRÓL BESZÉLNI KELL 1991 május
 • Reuven Tsur: AZ ADY VARÁZSA – VÉLT VAGY VALÓSÁGOS? 1991 május
 • Kicsi Sándor András: A BÉKEHARCRÓL 1991 május
 • Kicsi Sándor András: HOGYAN OSZTÁLYOZTÁK A GAUCSÓK A NÖVÉNYEKET? 1991 május
 • Krzysztof Plesniarowicz: TADEUSZ KANTOR HALÁL-SZÍNHÁZA (Pálfalvi Lajos fordítása) 1991 április
 • Bronisław Baczko: KÉT HALÁL: A MARXÉ ÉS AZ ENGELSÉ (Ádám Péter fordítása) 1991 április
 • Tatár György: „ISTEN HALOTT” 1991 április
 • Jeney Zoltán: MAJD, HA LEÍRJÁTOK, ELJÖVÖK 1991 április
 • Joszif Brodszkij: A költészet: a valóságnak ellenálló forma (Szőke Katalin fordítása) 1991 március
 • Lukácsy Sándor: VÖRÖSMARTY: AZ EMBEREK 1991 március
 • Magyar László András: SAKKBÖRTÖN 1991 március
 • Sós Vilmos: FILOZÓFUSOK ALKONYA? 1991 március
 • Erdélyi Ágnes: NÉMET ESZMÉK AZ ANGOLSZÁSZ VILÁGBAN 1991 március
 • Dobszay László: A „SZÁZÉVES TERV” AKTUALITÁSA 1991 március
 • András Sándor: SZABÓ ZOLTÁN HAZA- ÉS NEMZETSZEMLÉLETE (III) 1991 március
 • Lator László: TAKÁTS GYULA LÁTHATATLAN MŰHELYEI 1991 február
 • Ludassy Mária: BENJAMIN CONSTANT IDŐSZERŰSÉGE 1991 február
 • Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadságának összevetése (Réz Pál fordítása) 1991 február
 • Lánczi András: FILOZÓFIA ÉS POLITIKA 1991 február
 • András Sándor: SZABÓ ZOLTÁN HAZA- ÉS NEMZETSZEMLÉLETE (II) 1991 február
 • Réz Pál: „EGY HAJSZÁLLAL MERÉSZEBBNEK LENNI”. Déry Tibor kiadatlan válasza egy körkérdésre 1991 január
 • Domokos Mátyás: A CHARTA ’77 ügye – egy napló tükrében 1991 január
 • Léderer Pál: „A kézcipő” 1991 január
 • Várkonyi Benedek: Halász és Szomory 1991 január
 • András Sándor: Szabó Zoltán haza- és nemzetszemlélete (I) 1991 január
 • Bíró Dániel: GEDŐ ILKA VAJDA LAJOS-ÍRÁSÁRÓL 1990 december
 • Mándy Stefánia: GEDŐ ILKA ESSZÉJÉNEK ELŐTÖRTÉNETÉHEZ; REFLEXIÓK, 1954. NOVEMBER 1990 december
 • Gedő Ilka: VAJDA LAJOSRÓL 1990 december
 • Végh János: KÉSŐ GÓTIKUS SZÁRNYASOLTÁROKRÓL 1990 december
 • Umberto Eco: IRRACIONALIZMUS TEGNAP ÉS MA (Barna Imre fordítása) 1990 december
 • Heller Ágnes: KELET-EURÓPA „DICSŐSÉGES FORRADALMAI” (Nóvé Béla fordítása) 1990 december
 • Kocziszky Éva: ANTIK ÉS MODERN: AZ ANTIGONÉ-ÉRTELMEZÉS TÍPUSAI 1990 december
 • Zirkuli Péter: ESSZÉ A KÖLTÉSZETRŐL, VAGYIS RÓLUNK MAGUNKRÓL: KÖLTÉSZET ÉS HATALOM 1990 november
 • Anna Moll (1905–1989) 1990 november
 • Dalos Rimma: PERESZTROJKA – CÁRI MÓDRA 1990 november
 • Bacsó Béla: PSZICHOANALÍZIS ÉS HERMENEUTIKA 1990 november
 • Kunt Ernő: EMLÉKEZÉS ÉS FELEJTÉS, AVAGY A HALÁL HÁROM KALAPJA 1990 október
 • Lator László: SZEMÉLYES, SZEMÉLYTELEN 1990 október
 • Komoróczy Géza: BEZÁRKÓZÁS A NEMZETI HAGYOMÁNYBA 1990 október
 • Milan Kundera: CERVANTES ALÁBECSÜLT ÖRÖKSÉGE (Réz Pál fordítása) 1990 október
 • Karátson Endre: VAN-E AZ IRODALMI SZÖVEGNEK TÚLVILÁGA? 1990 október
 • Kicsi Sándor András: A MAGYAR NYELV ALAPSZÍNNEVEI 1990 október
 • Kicsi Sándor András: CSIGAEVŐK-E A MAGYAROK? 1990 október
 • Székely János: A DEMOKRÁCIA ESÉLYEI 1990 október
 • Nyíri Kristóf: TÖRTÉNETI TUDAT AZ INFORMÁCIÓ KORÁBAN 1990 október
 • Lukácsy Sándor: EGY SZEKVENCIA HÁROM IDŐBEN 1990 október
 • Hajdú Gergely: EGY FIATAL KÖLTŐ ARCKÉPE 1990 szeptember
 • George Szirtes: A FORDÍTÓ KÖSZÖNETE (Várady Szabolcs fordítása) 1990 szeptember
 • Károlyi Amy: A SZÖRNYETEG KOPORSÓJA 1990 szeptember
 • Tandori Dezső: A SZEMÉLYES AVANTGÁRD 1990 szeptember
 • Keserű Katalin: A NYELV FLÖRTJE A MŰVÉSZETTEL MAGYARORSZÁGON 1990 szeptember
 • Petőcz András: JEGYZET ERDÉLY MIKLÓSRÓL 1990 szeptember
 • Biró Yvette: Ó, AZOK A SZÉP NAPOK! 1990 szeptember
 • Földényi F. László: A HALÁL ÉS A MARIONETT 1990 augusztus
 • Szegzárdy-Csengery József: EGY ELFELEJTETT KÖLTŐ, HENRI DE RÉGNIER ARCKÉPE 1990 augusztus
 • Szabadi Judit: A KLASSZIKUS ÉS A MODERN HATÁRMEZSGYÉJÉN (Manet: A Folies-Bergère bárja) 1990 augusztus
 • Márton László: „TÖRVÉNYEM ÉL”. A sors princípiuma Kölcsey költészetében 1990 augusztus
 • Lukácsy Sándor: A HYMNUS KOORDINÁTÁI 1990 augusztus
 • Andrej Inkret: SZÉLJEGYZETEK A SZLOVÉN KÖLTÉSZETRŐL (Gállos Orsolya fordítása) 1990 július
 • Gállos Orsolya: A SZLOVÉN KATYN 1990 július
 • Eduard Goldstücker: A FÁRAÓ SÜTŐMESTERE (Kertész Imre fordítása) 1990 július
 • Libuše Moníková: TÉMÁNK: A KASTÉLY (Szaszovszky József fordítása) 1990 július
 • Mezei Árpád: KAFKA RÖVID TÖRTÉNETEIRŐL 1990 július
 • Orosz István: A POLGÁRI ENGEDETLENSÉG ETIKÁJÁRÓL 1990 július
 • Domokos Mátyás: LEVÉL – AZ ELEFÁNTTEMETŐBŐL 1990 július
 • Petrányi Ilona: IGNOTUS PÁL „BÚCSÚÜZENETE” 1990 július
 • Orbán Ottó: FEKETE GALAMB 1990 június
 • Tandori Dezső: HÍVSÁG MÖGÖTT MOZDULATLANUL 1990 június
 • Günter Kunert: A RÉGI ÉS AZ ÚJ ISTEN (Márton László fordítása) 1990 június
 • Cserne István: MITOLÓGIA ÉS DIAGNOSZTIKA: JÓZSEF ATTILA KÓRKÉPE 1990 június
 • Kertész Imre: TÁBOROK MARADANDÓSÁGA 1990 május
 • Tandori Dezső: MIRE NÉLKÜLÖZHETETLEN A VERS? 1990 május
 • Perneczky Géza: SZERETETTEL ÉS SZABOTÁZZSAL 1990 május
 • Pór Judit: HÁROM PASZTERNAK-VERS ÜRÜGYÉN 1990 április
 • Domokos Mátyás: „A ZAJLÓ MESSZESÉGBEN MI TÖRTÉNIK ÉLETEM ALATT” 1990 április
 • Márton László: „SZÖGLETESEBBEN, A PROBLÉMA EGÉSZ NYÍLTSÁGÁVAL” 1990 április
 • � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!