HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes vltozata |
 • A HOLMI postájából
 • Búcsú a HOLMI-tól
 • Figyelő
 • Fordítás
 • Interjú
 • Kotta
 • Legfrissebb
 • Levelezés
 • Napló
 • Nekrológ
 • Próza
 • Tanulmány
 • Uncategorized
 • Vers
 • Visszaemlékezés
 • Vita
 • Főoldal
 • Rendezvények, hirdetések
 • Kereső
 • Repertórium
 • PDF Archívum
 • Lexikon
 • Impresszum
 • Bejelentkezés


  Mihent az rk nyomtatsba egy egsz nemzet elt el kezdenek egymssal vetlkedni, azonnal meg indul a szp elmlkeds...

  Cséve Anna: „NAGYSÁGOS SZENVEDÉLY” (II). Mozaikkockák Móricz Zsigmond és a Nyugat kapcsolatáról

  Csűrös Miklós: „AKI ESTÉBŐL ÚJRA FÖLKEL”. A kései Rába György költői világképéről

  Márton László: EGY ÉGTÁJ ÉVFOLYAMAI

  Schiller Erzsébet: A NYUGAT ELSŐ SZÁMA

  Schein Gábor: AZ IRODALMI MODERNIZÁCIÓ PILLANATFELVÉTELE A NYUGAT MEGINDULÁSAKOR

  Térey János: „PÁRIZ! PÁRIZ!” Szomory Dezső, avagy a megrendülés

  Borbás Andrea: ADY ENDRE NAPLÓVERSEI A NYUGATBAN

  Gréczi Emőke: A NYUGAT KÖRÜL

  Kelevéz Ágnes: EGY LEGENDÁS OSVÁT-LEVÉL NYOMÁBAN Jegyzetek

  Rába György: BABITS, A HÉTKÖZNAPI ÜNNEPEK KÖLTŐJE

  Cséve Anna: „NAGYSÁGOS SZENVEDÉLY” (I). Mozaikkockák Móricz Zsigmond és a Nyugat kapcsolatáról

  Bíró-Balogh Tamás: OSVÁT ERNŐ ELFELEJTETT NYILATKOZATA

  Kőszeg Ferenc: EGY LETŰNT NEMZEDÉK ELFELEDETT KRÓNIKÁSA. Halász Imre

  Bolgár Dániel: GAZDASÁGI MESÉK A NYUGATBAN

  Fráter Zoltán: OLVASNI, SOROK KÖZÖTT. A Nyugat utolsó száma

  Fodor Géza: TÜKHÉ – ANAGNÓRISZISZ – KATHARSZISZ. Verdi: “Simon Boccanegra”

  Kelecsényi László: HOL (NEM) JÁRT KRÚDY GYULA?

  Rostás Péter: A „SZUNNYADÓ MÚZEUM”. Száz éve nyílt meg a Fővárosi Múzeum

  Ébli Gábor: K20+?=K21. Modern és kortárs művészet Németország múzeumaiban

  Adamik Lajos: ARNO SCHMIDT STIFTER-DIALÓGUSA ELÉ

  Szilágyi Júlia: NYELV – RÍTUS – EMLÉKEZÉS (AZ 1976-OS KORUNK-ÉVKÖNYBEN)

  Valachi Anna: Múzsaszerepben. Kozmutza Flóra hatása József Attila költészetére

  Pálfalvi Lajos: AZ IFJÚ GOMBROWICZ GYÖTRELMEI

  Cseke Ákos: K.

  Voigt Vilmos: ANEKDOTIKUS ÉRVELÉS EGY ÜGY ÉRDEKÉBEN (Lektori jelentés Marót Károly tanulmányairól)

  Rugási Gyula: ZSIDÓSÁG ÉS FILOZÓFIA (Staller Tamás: Zsidóság és filozófia. Szerkesztette Babits Antal; Szaadjá gáon: Hittételek és vélemények könyve. Szerkesztette Jutta Hausmann, Lichtmann Tamás, fordította Hegedűs Gyöngyi; Ábrahám ibn Daud: A magasztos hit. Szerkesztette Babits Antal, fordította Kohn Zoltán; Moses Mendelssohn: Phaidón, avagy a lélek halhatatlansága. Szerkesztette Kiss Endre, fordította Rathmann János)

  Végh Dániel: A MAGYAR FANTASY-IRODALOMRÓL

  Vári György: „VAN ERRE SZÓ, DE NINCS EMLÉKEZET”. Balla Zsófiáról

  Hévizi Ottó: KÍSÉRTETHISTÓRIÁK (Bolyongás Lukács „Regényelmélet”-ében)

  Tatár György: A HARMADIK ATTRIBÚTUM

  Hannes Böhringer: RENDET RAKNI (Tillmann J. A. fordítása)

  Gergely Ágnes: LÁZÁLOM

  Zoltai Dénes: ADORNO NYELVFILOZÓFIAI TÖREDÉKÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ

  Theodor W. Adorno: TÖREDÉK A ZENÉRŐL ÉS A NYELVRŐL

  Kárpáti János: A BARTÓK-ÉRTÉS ZSÁKUTCÁI

  Georg Klein: A NÉMETEKRŐL

  Spiró György: HUBAY MIKLÓS ÉS A „JÓL MEGCSINÁLT DARAB”

  Radnóti Sándor: A FILOZÓFIAI BOLT

  Erdélyi Ágnes: VALLÁS ÉS ERKÖLCS KAPCSOLATA A „VALLÁSSZOCIOLÓGIÁ”-BAN

  Dalos Anna: TALÁLKOZÁS EGY FIATALEMBERREL

  Parászka Boróka: SÜTŐ ANDRÁS – A MAGYARORSZÁGI ÍRÓ

  Rába György: EGY HIMNIKUS KÖLTŐ

  Bartha Katalin Ágnes: SHAKESPEARE XIX. SZÁZADIKOLOZSVÁRI OLVASÓI

  Borbás Mária: RÉGI IDŐK TANÚJA

  Schauschitz Attila: MAIGRET NYOMÁN A VILÁG

  Bene Sándor: Eljutni Zágonba

  Bárány Tibor: „ZSIDÓNAK LENNI RÓMÁBAN TÁRGYILAGOSSÁGOT JELENT” (Spiró György „Fogság” című regényének értelmezéseiről)

  Nagy Árpád Miklós: CLASSICA HUNGARICA (II) Rövidítésjegyzék

  Hannah Arendt: EMBERNEK LENNI SÖTÉT IDŐKBEN

  Nagy Árpád Miklós: CLASSICA HUNGARICA (I) – A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének története a kezdetektől 1929-ig

  Beke József: IRODALMI „KÉTSZERSÜLTEK” – Irodalmunk nevezetes átdolgozott művei

  Mesterházi Mónika: ALICE MUNRÓRÓL ÉS A „VÉTKEK”-RŐL

  Perneczky Géza: REVÍZIÓ A MAGYAR AVANTGÁRD KEZDETEINEK KÉRDÉSÉBEN

  Forgács Éva: VADAK VAGY KOLORISTÁK?

  Sármány-Parsons Ilona: MARGINALIZÁLT MAGYAR FESTŐK,AVAGY EGY KÖZÉP-EURÓPAIFESTÉSZETI KÁNON KÉRDÉSEI

  Orosz István: „…NOTHING BUT CONFUSION”

  Ullmann Tamás: KANT ÉS A HATTYÚ

  Koltai M. Gábor: KIETLEN BAROKK (Jegyzetek Füst Milán „Catullus”-ához)

  Miskolczy Ambrus: TERMÉKENY HARAGVÁSOK, AVAGY A SZABADSÁG-ÓDA „REJTÉLYE” (Kazinczy Ferenc nyílt és rejtett dialógusa Batsányi Jánossalés Sipos Pállal)

  Bíró Ferenc: JAVASLAT A „BÁNK BÁN”TRAGIKUMÁNAK ÉRTELMEZÉSÉHEZ

  Gréczi Emőke: ILLYÉS GYULA ISMERETLEN APOLLINAIRE-FORDÍTÁSA

  Stefan Kunze: BEVEZETÉS A „MOZART OPERÁI”CÍMŰ KÖTETHEZ Jegyzetek

  Ludassy Mária: HALANDÓ ISTENSÉG ÉS MESTERSÉGES ÖRÖKKÉVALÓSÁG

  Losonczi Péter: DESCARTES ÉS A JEZSUITÁK: ADALÉKOKAZ „OLYMPICA” ÉS AZ„ÉRTEKEZÉS A MÓDSZERRŐL” KAPCSÁN

  Balázs Zoltán: Utópia És Disztópia

  Beke József: A „Bánk Bán” Nyelvéről. Archaizál-e Katona?

  Dávidházi Péter: „Jövevények És Zsellérek”:Egy Bibliai Fogalompár Nyomában

  Vallasek Júlia: Báránysült És Rebarbara – Jane Austen levelezése elé

  Fodor Géza: Shakespeare Hamlet-„film”-je

  Balázs Zoltán: „A Vihar”: Az Erkölcsi Személyiség Drámája

  Géher István: A Magyar „Hamlet”: Arany János furcsa Álcája

  Beke József: Nagykőrös Hatása Arany János Nyelvére

  Vörös István: Mikor Olvas Az Ember?

  Voigt Vilmos: A Giccs Tárgya

  Valachi Anna: Egy Tabu Föltárulkozása. József Attila, Illyés Gyula és a közös múzsa, Flóra kapcsolata

  Tverdota György: Harmatocska

  Kicsi Sándor András: A VÁROSLIGET GOMBÁIRÓL

  Kicsi Sándor András: SZOMORY SZILVESZTERI VACSORÁJA A MARGITSZIGETEN

  Kicsi Sándor András: SPENÓTHÁZ ÉS ELIZÉLT PALOTA

  Radnóti Sándor: GRADIVA (II)

  Szalai Júlia: AZ ELISMERÉS POLITIKÁJA ÉS A „CIGÁNYKÉRDÉS” (II). A többségi-kisebbségi viszony néhány jelenkori problémájáról

  Tóth Aladár: ADALÉKOK MOZART DRÁMAI ZENÉJÉNEK ESZTÉTIKÁJÁHOZ

  Wilheim András: Tóth Aladár Mozart-tanulmányáról

  Hans-Georg Gadamer: A második Varázsfuvola (Kertész Imre fordítása)

  Gernot Gruber: MOZART AKTUALITÁSA ÉS A RECEPCIÓTÖRTÉNET (Györffy Miklós fordítása)

  István Mária: Németh Antal Mozart-színpada

  Németh Antal: MOZART OPERÁINAK SZÍNPADA

  Kocsis Zoltán: MOZART KADENCIÁIRÓL

  Heller Ágnes: IMMANUEL KANT MEGHÍVJA ÖNT EBÉDRE

  Csűrös Miklós: KÁLNOKY INEDITUS

  Richard Rorty: TIZENKILENCEDIK SZÁZADI IDEALIZMUS, HUSZADIK SZÁZADI TEXTUALIZMUS (Beck András fordítása)

  Erdélyi Ágnes és Laurent Stern: A FORDÍTÁS: A MŰVELET ÉS AZ EREDMÉNYE

  Hévízi Ottó: JEGYZETEK A VIGASZTALÁSRÓL

  Péter László: MONTESQUIEU PARADOXONJA A SZABADSÁGRÓL ÉS A MAGYAR ALKOTMÁNY, 1790–1990

  Szalai Júlia: Néhány sor Szalai Sándor és Kádár János levélváltása elé

  Pierre Boulez: A VESZTASZŰZ ÉS A TŰZLOPÓ (Réz Pál fordítása)

  Jászay Antal: A LUSTA ÖNKÉNYURALOM DICSÉRETE (Léderer Pál fordítása)

  Békés Csaba: BRIT KÖVETSÉGI JELENTÉSEK A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGAIBÓL AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOMMAL KAPCSOLATOS HELYI REAKCIÓKRÓL

  Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!