HOLMI

A folyóirat online kiadása


2012 december
 • Kelemen János: BARANYI FERENC „POKOL”-FORDÍTÁSA (Dante Alighieri: Pokol; Fordította Baranyi Ferenc) 2012 december
 • Visy Beatrix: „A TÖBBI CSAK PILLANGÓHÁJ” (Bán Zsófia: Amikor még csak az állatok éltek) 2012 december
 • Radnóti Sándor: A DENEVÉR BABONÁTÓL AZ ÓVATOS KÉTELYIG (Magyar László András: A kapzsi hóhérné. Történetek nőkről a 16–17. századból)) 2012 december
 • László Emese: A PORTRÉ DICSÉRETE (Bacsó Béla: Ön-arc-kép. Szempontok a portréhoz) 2012 december
 • Bársony Márton: „BOHÓC-JEL”, KÖTÉLTÁNCOSSIPKA, ARTISTAORR, HEGEDŰSCIPŐ (Szabolcsi Miklós: A clown mint a művész önarcképe) 2012 december
 • Lengyel András: A SZODOMAI MAGÁNYOS (Kertész Imre: Mentés másként) 2012 november
 • Steiger Kornél: ÁLARCOS ÖNARCKÉP (Szilágyi János György: A tenger fölött. Írások ókori görög és itáliai kultúrákról) 2012 november
 • Gálla Edit: BÖRTÖNVILÁG (Tóth Erzsébet: Kőrózsa) 2012 november
 • Wilheim András–Margócsy István: KÉT BÍRÁLAT EGY KÖNYVRŐL (Temesi Ferenc: Bartók. Regény) 2012 november
 • Marciniak Klára: FORRADALMI DESIGN (Société Réaliste: Empire, State, Building) 2012 november
 • Darabos Enikő: TÁJOLÁS (Bodor Ádám: Verhovina madarai) 2012 szeptember
 • Mesterházi Mónika: ÖSSZETARTÓ SZAKADÁSOK(Ferencz Győző: Szakadás) 2012 szeptember
 • Schein Gábor: MesÉSkönyv (Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke) 2012 szeptember
 • Szegő János: K und K (Kőszeg Ferenc: K. történetei; Múltunk vége) 2012 szeptember
 • Dupcsik Csaba: KÁNON (Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok) 2012 szeptember
 • Vári György: IDEGEN FÉNYEK (Isaac Bashevis Singer: A Moszkát család) 2012 szeptember
 • Weiss János: „A MECCSNEK VÉGE VAN” (Horváth H. Attila: Informális tanulás az aranycsapatkorában) 2012 szeptember
 • Visy Beatrix: (ANGYAL)SZÁRNYAK ÉS MÁS ÁLLÍTÁSOK (Gál Ferenc: Ódák és más tagadások) 2012 augusztus
 • P. Szűcs Julianna: MI A MAGYAR KÉP? (Hősök, királyok, szentek. A magyar történelem képei és emlékei) 2012 augusztus
 • Ujvárosi Emese: A RÁSZEDETT SZEM (Nicolaas Matsier: 3D a festészetben – Trompe-l’oeil régen és most) 2012 augusztus
 • Szigethy Gabriella: TALÁLTAM EGY KÖNYVET (Horváth Judit: Pince) 2012 augusztus
 • Kőrizs Imre: LATIN RULEZ! (Wilfried Stroh: Meghalt a latin, éljen a latin! Egy nagy nyelv rövid története) 2012 augusztus
 • Kocsis Zoltán: CHOPIN KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK (Ingolf Wunder: Chopin Recital) 2012 július
 • Mesterházi Mónika: LÉLEK ÉS TEST. Takács Zsuzsa újabb verseiről (Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás!; A test imádása – India) 2012 július
 • Keresztesi József: TALÁLTAM EGY KÖNYVET* Szögek a szájban (Czakó Gábor: +) 2012 július
 • László Ferenc-Reichert Gábor: KÉT BÍRÁLAT EGY KÖNYVRŐL (Vajda Miklós: Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon. Portrék) 2012 július
 • Pintér Tibor: PUBLIKUS MAGÁNSZÍNHÁZ (Fodor Géza: Mi szól a lemezen? I. Operafelvételek Monteverditől Lisztig) 2012 július
 • Erős Ferenc: META NOIA (Heller Ágnes: Az álom filozófiája) 2012 július
 • Lővei Pál: VILÁGKIÁLLÍTÁSOK KÖNYVE (Székely Miklós: Az ország tükrei) 2012 július
 • Szalai Júlia-Sárközi Mátyás: KÉT BÍRÁLAT EGY KÖNYVRŐL (Szabó Zoltán: Nyugati vártán) 2012 június
 • Kocsis Zoltán: AMIT MINDENKINEK HALLANIA KELL (Václav Talich Live, 1939) 2012 június
 • Heller Ágnes-Kis János-Bagi Zsolt: HÁROM BÍRÁLAT EGY KÖNYVRŐL (Gyorgy Markus: Culture, Science, Society:The Constitution of Cultural Modernity) 2012 május
 • Pór Péter: ÚJ MAGYAR KÖNYV RILKÉRŐL (Bartók Imre: Rilke. Ornamentika és halál) 2012 április
 • Balogh Tamás: SZELLEMKÉPES KÖNYV (Orosz István: A követ és a fáraó) 2012 április
 • László Ferenc: „…ÖRÖKKÉ HŰ ADOLFOD” (Deák Ágnes: A koronás Wargha (Egy kettős ügynök Kossuth és a császári rendőrség szolgálatában) 2012 április
 • Lengyel Imre Zsolt: FÉLELEM A VALÓSÁGTÓL (Barna Dávid: Egy magyar regény) 2012 április
 • Ronkay Margit: VILÁGKÉP ÉS TUDOMÁNYA XVII. SZÁZADBAN (Alexandre Koyré: Tanulmányok a tudományos gondolkodás történetéről) 2012 április
 • Kőrizs Imre–Krupp József: KÉT BÍRÁLAT EGY KÖNYVRŐL (Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz) 2012 január
 • Ludassy Mária: ELEK EMLÉKEZIK (Alexis de Tocqueville: Emlékképek 1848-ról) 2012 január
 • Csengery Kristóf: BARENBOIM RINGJE – ÚJRA (Wagner:A Nibelung gyűrűje. A Bayreuthi Ünnepi Játékok ének- és zenekara. Vezényel Daniel Barenboim) 2012 január
 • Sárközi Mátyás: FALUDY ÖNTEREMTÉSE (Blénesi Éva: Olvass, bolyongj, szeress) 2011 december
 • László Ferenc: JÁRT-E LISZT A TÖRÖK UTCÁBAN? (Watzatka Ágnes: Budapesti séták Liszt Ferenccel; Dr. Szilágyi András: Liszt Ferenc személyisége) 2011 december
 • Argejó Éva: CSÓK, VÉR, KÖNNY ÉS EGYÉB TESTNEDVEK (Kányádi András: A képzelet topográfiája. Mítoszkritikai esszék) 2011 december
 • Dupcsik Csaba: HELYBŐL ÉS NEKIFUTÁSBÓL (Kövér György:A tiszaeszlári dráma) 2011 november
 • Rugási Gyula: MESSIÁSI KÖVETELMÉNY (Aviézer Ravitzky: A kinyilatkoztatott vég és a zsidó állam. Messianizmus, cionizmus és vallási radikalizmus Izraelben) 2011 november
 • Veres Bálint: „…MEGKÍSÉRELTE KÖRÜLÍRNI A LEHETSÉGES MEGOLDÁST…” (Wilheim András: Esszék. Írások zenéről) 2011 november
 • Tarján Tamás: KÖLTŐ ÉS SZABADELEKTRON (Tomaji Attila: Sötéttiszta sáv) 2011 november
 • Keresztesi József: IGAZSÁG ÉS MÓDSZER (Wolf Haas: Mint az állatok) 2011 november
 • Takáts József: ROMANTIKUS PARADOXONOK (Rakovszky Zsuzsa: VS) 2011 október
 • Visy Beatrix: A REGÉNY BÖRTÖNÉBEN (Farkas Péter: Johanna [Cold song]) 2011 október
 • Sántha József: A KÖLTÉSZET BONCMESTERE (Nemes Z. Márió: Bauxit) 2011 október
 • Bazsányi Sándor: DISZKURZÍV NOSZTALGIA (Havasréti József: Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban) 2011 október
 • Pór Péter: DE A SZÓ-JELEK MI HELYETT? (Tandori Dezső: Úgy nincs, ahogy van) 2011 szeptember
 • Ferencz Győző: „NEM KELL MINDEN VONALAT MEGHÚZNI” Lator László költészetének életrajza (Lator László: A megmaradt világ. Emlékezések) 2011 szeptember
 • Mesterházi Mónika: „SAJÁT IDŐM, AZ UTÓLAGOS ÁTÉLÉS TÖRVÉNYEI SZERINT” (Szakács Eszter: Vízre írt. Válogatott versek, 1987–2006) 2011 szeptember
 • Rugási Gyula: A TEREMTETT PARADOXON (Tatár György: „Egy gyűrű mind fölött”) 2011 szeptember
 • Kicsi Sándor András: AKIKNÉL A FRÁJER MÁR KÖZNYELVI (Román–magyar kulturális szótár. Szerkesztette Benő Attila) 2011 szeptember
 • Perecz László: FELEJTÉS UTÁN (Balog Iván: Bibó István recepciója. Politikai átértelmezések) 2011 augusztus
 • Halmos Károly: TEOLÓGIAI POLITIKA (Tóth-Matolcsi László: Műhely a lehetetlenséghez. (Tóth-Matolcsi László: Mûhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontok Bibó István és Ravasz László életművében)) 2011 augusztus
 • Radnóti Sándor: A ZSIDÓ ASSZIMILÁCIÓRÓL (Görög Sándor: Repkényszaggatás – Önéletrajz, családtörténet, korrajz a 20. századból) 2011 augusztus
 • Szlukovényi Katalin: „A SZÖVEGVILÁGREND BETELT” (Imre Flóra: A hegyről lefelé) 2011 július
 • Varga László: ÉLJEN MÁJUS 1.! (Spiró György: Tavaszi tárlat) 2011 július
 • Weiss János: ÚJABB DOKUMENTUMOK LUKÁCS GYÖRGYRŐL (Krausz Tamás (szerk.): Lukács és a szocialista alternatíva.) 2011 július
 • Havasréti József: DUCHAMP-VÁLTOZATOK (Marcel Duchamp Szimpozion. Ötperces előadások Marcel Duchamp szellemében; Házas Nikoletta: A dobozba zárt gondolat) 2011 július
 • Bolgár Dániel: EGY ÁGYBAN A POLITIKAI ELLENSÉGGEL (Gerő András: Se nő, se zsidó. Előítéletek találkozása a századforduló Monarchiájában; Tóth Eszter Zsófia: Kádár leányai. Nők a szocialista korszakban) 2011 július
 • Argejó Éva: A VILÁG MINT LABIRINTUS (Paolo Santarcangeli: A labirintusok könyve) 2011 július
 • Buda Attila: AZ „ÉDES ANNA” KRITIKAI KIADÁSÁRÓL (Kosztolányi Dezső: Édes Anna) 2011 június
 • Keresztesi József – Visy Beatrix: KÉT BÍRÁLAT EGY KÖNYVRŐL (Térey János: Protokoll. Regény versekben) 2011 június
 • Kovács Éva – Bartók Imre: KÉT BÍRÁLAT EGY KÖNYVRŐL (György Péter: Apám helyett) 2011 június
 • Bazsányi Sándor: NÉGY LEKÖTÖTT KALÓZ (Ayhan Gökhan: Fotelapa; Kele Fodor Ákos: Textolátria; k.kabai lóránt: klór; Deák Botond: Egyszeri tél) 2011 május
 • Kőrizs Imre: OIDIPUSZ-KOMPLEXUM (Szophoklész: Oidipusz király. Fordította Karsai György és Térey János) 2011 május
 • Simon Ferenc: A JELENLÉTVESZTÉS ANATÓMIÁJA (Filip Tamás: Saját erőd) 2011 május
 • Weiss János: SZÜLETÉSNAPI CSOKOR (Heller Ágnes: Filozófiám története; Heller Ágnes: A filozófia radikalizmusa; Heller Ágnes: Az érzelmek elmélete; Rózsa Erzsébet: Se félelem, se keserűség. Beszélgetések Heller Ágnessel ) 2011 április
 • Szegő János : A SZÉLHÁMOS, A HENTES ÉS A HÍRLAPÍRÓ (Szécsi Noémi: Kommunista Monte Cristo ; Kondor Vilmos: Budapest Noir ; Kerékgyártó István: Trüffel Milán, avagy Egy kalandor élete ; Kondor Vilmos: Bűnös Budapest ; Kondor Vilmos: A budapesti kém) 2011 március
 • Bán Zoltán András: ELSZALASZTOTT LEHETŐSÉG (Szécsi Noémi: Utolsó kentaur) 2011 március
 • Elekes Dóra: KÉT SZÉK KÖZÖTT (Férfialakok Rohinton Mistry „Családi ügyek” című regényében) 2011 március
 • Ferencz Győző: KÓDA (Gergely Ágnes: Jonathan Swift éjszakái ) 2011 február
 • Molnár Krisztina Rita: BOLONDISTÓK ÜDVÖSSÉGE (Kiss Judit Ágnes: Üdvtörténeti lexikon) 2011 február
 • Ludassy Mária: SZABADNAK SZÜLETTÜNK (Mester Béla: Szabadságunk születése. A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig) 2011 február
 • Keresztesi József: SZEMÉLY SZERINT (Rosmer János: Hátsó ülés) 2011 január
 • Balogh Tamás: Ő VOLT THIENEMANN (Thienemann Tivadar: Az Utókor címére) 2011 január
 • Bánki Éva: „UTÓPIA NYELVE EZ, VAGY HA NEM, HÁT NAGYON ÚGY HANGZIK” (François Rabelais: Pantagruel) 2011 január
 • Horkay Hörcher Ferenc : ESZTÉTIKA ÉS POLITIKA EGYÜTTÁLLÁSAI (Szécsényi Endre: Szépség és szabadság) 2011 január
 • Szécsényi Endre: MIKÉPP LEHETSÉGES POLITIKAI ESZTÉTIKA? (Jacques Rancière: Esztétika és politika) 2011 január
 • Szlukovényi Katalin: A KÉTELKEDŐ RIGÓ (Ferencz Győző: Szakadás) 2010 december
 • Sántha József: SECONDHAND ÉLET (Berniczky Éva: Várkulcsa. Mesterek, kóklerek, mutatványosok, szemfényvesztők) 2010 december
 • Bazsányi Sándor: KOSZTOLÁNYI – IN PROGRESS (Esterházy Péter: Esti; Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső) 2010 december
 • Pór Péter: KI VOLT ELŐBB: RILKE VAGY TANDORI? (Tandori Dezső: Rilke és angyalai) 2010 december
 • Forgács Éva: RADIKÁLIS ELFOGULATLANSÁG (Nádas Péter: Szirénének) 2010 december
 • Lővei Pál: A „GÖMBÖC”-TŐL A „TILTOTT PAVILON”-IG – EXPO 2010 SANGHAJBAN 2010 december
 • Sántha József: LERAKHATATLAN MASZKOK (Nádasdy Ádám: Verejték van a szobrokon) 2010 november
 • Krupp József–Radics Viktória: KÉT BÍRÁLAT EGY KÖNYVRŐL (Tóth Krisztina: Magas labda) 2010 november
 • Szalai Júlia–Sántha József: KÉT BÍRÁLAT EGY KÖNYVRŐL (Spiró György: Feleségverseny) 2010 november
 • Bazsányi Sándor: A KIKÉPZÉS SZAKSZERŰ (Garaczi László: Arc és hátraarc) 2010 november
 • Szegő János: REJTVÉNYEK ÉS REJTÉLYEK, AVAGY A KORÁN KELŐ KRITIKUS ESETE A SOSEM ALVÓ IRÓNIÁVAL (Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, tarkát…” ) 2010 november
 • Keserü Katalin: ÖRÜLÖK (Tót Endre: Örülök, ha egyik mondatot a másik után írhatom) 2010 november
 • Szilágyi Júlia: EGY TÖRTÉNELMI POSTALÁDA (Gáll Ernő: Levelek, 1949–2000) 2010 október
 • Nagy András: HOGY VAN, AKI NINCS (Vajda Miklós: Anyakép, amerikai keretben) 2010 október
 • Fogarassy Miklós: A VALÓSÁG MINT ÉRZET ÉS KÉPZET (Szvoren Edina: Pertu) 2010 október
 • � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!