HOLMI

A folyóirat online kiadása


2014 december
 • Kurtág György–Zelk Zoltán: FELELJ, HA VAGY! 2014 december
 • Esterházy Péter: KÁR – A VÉGEKRŐL – 2014 december
 • Imre Flóra: NATIVITÁS 2014 december
 • Wilheim András: KÖLTÉSZETI HOLMI 2014 december
 • Lőcsei Péter: VÁLASZUTAK. MOZAIKOK A „HÁROMESZTENDŐS IRODALOM” KORSZAKÁBÓL 2014 december
 • Ferencz Győző: JEGYZET NEMES NAGY ÁGNES „CSILLAGSZÓRÓ” CÍMŰ VERSÉHEZ 2014 december
 • Rakovszky Zsuzsa: FORTEPAN (III). HELYSZÍNEK. Cirkusz, éjszaka 2014 december
 • Kornis Mihály: ÁGI PILLANATA 2014 december
 • Kornis Mihály: ELSZAKADÁS 2014 december
 • Beck András: VAKFOLT A VÁKUUMBAN. PETRI GYÖRGY ÉS A „NIHIL” 2014 december
 • Kun Árpád: MEGINT VISSZAVÁRUNK (REGÉNYRÉSZLET) 2014 december
 • George Szirtes: HÉT NYÍLT SZÍNI VÁLTOZÁS (SZABÓ T. ANNA FORDÍTÁSA) 2014 december
 • Mesterházi Mónika: „KIPUSZTULT FAJOK ÁLMA”. IMREH ANDRÁS ÚJABB VERSEIRŐL ÉS KÖLTŐI HANGJÁRÓL 2014 december
 • Mózes Huba: EGY KOVÁCS ANDRÁS FERENC-SZONETT NYELV- ÉS FORMATANÁHOZ 2014 december
 • Pályi András: MÉG BORBÉLY SZILÁRD 2014 december
 • Kocsis Zoltán: MINDÖRÖKKÉ ÁRNYÉKBAN? BARTÓK BÉLA: HÚSZ MAGYAR NÉPDAL, BB 98 2014 december
 • Milbacher Róbert: „A FELÉBREDT NEMZET EBBEN AZ ÉNEKBEN MAGÁRA LELT”. A HYMNUS „NEMZETIESÍTÉSÉNEK” FOLYAMATÁRÓL 2014 december
 • Jónás Tamás: AMIRE NINCSEN MAGYARÁZAT 2014 december
 • Bán Zsófia: IDA (NÉGY KÉZFOGÁS) 2014 december
 • Darvasi László: LUXEMBURG, AVAGY A NOVELLAÍRÁS NEHÉZSÉGEI 2014 december
 • Szigeti Csaba: A HERCEG ÉS HODIERNA. DARVASI LÁSZLÓ „JAUFRE RUDEL” CÍMŰ ELBESZÉLÉSÉRŐL 2014 december
 • Jenei László: TEARS TEARS GO AWAY 2014 december
 • Szilasi László: UTOLJÁRA BUDAPESTEN 2014 december
 • Czilczer Olga: LÉPCSŐBŐL A HOMÁLY 2014 december
 • Csuka Botond: EGY DISKURZUS KIBOMLÁSA. JOHN BAILLIE ESSZÉJÉHEZ 2014 december
 • John Baillie: ESSZÉ A FENSÉGESRŐL (CSUKA BOTOND FORDÍTÁSA) 2014 december
 • Friedrich Schiller: MATTHISSON KÖLTEMÉNYEIRŐL (A szöveget Papp Zoltán, a verseket Halasi Zoltán fordította) 2014 december
 • ÉLMÉNYEK ÉS LÁTÓSZÖGEK. NAPLÓRÉSZLETEK ÉS LEVELEK AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBŐL. „CSAK ITT HALT MEG MINDEN…”. RÉSZLETEK DR. BAUER ERVIN VISSZAEMLÉKEZÉSÉBŐL (1914) 2014 november
 • ÉLMÉNYEK ÉS LÁTÓSZÖGEK. NAPLÓRÉSZLETEK ÉS LEVELEK AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBŐL. „A MAG MÁR ELHINTETETT RÉGEN, CSAK VÉR KELLETT RÁ”. RÉSZLETEK ERDÉLYI JÓZSEF I. VILÁGHÁBORÚS NAPLÓJÁBÓL 2014 november
 • Gerőcs Péter: GYŐZTESEK KÖZTÁRSASÁGA (REGÉNYRÉSZLET) 2014 november
 • Bogdán Árpád: HÓKUNYHÓ 2014 november
 • Kappanyos András: EGY FILOLÓGIAI REGÉNY VÉGE 2014 november
 • Christoph Ransmayr: RAGYOGÓ PUSZTULÁS. VÍZTELENÍTŐ PROJEKT, AVAGY A LÉNYEG FELFEDEZÉSE. RÉSZLET (Adamik Lajos fordítása) 2014 november
 • Szelényi Iván: VARÁZSTALANÍTÁS – JEGYZETEK MAX WEBER MODERNITÁSELMÉLETÉHEZ 2014 november
 • Szaniszló Judit: LELI 2014 november
 • Miklya Zsolt: DÖM. DÖDÖM. RÉSZLET EGY SZONETTREGÉNYBŐL 2014 november
 • Szekfü András: MÓRICZ ZSIGMOND, G. M. HÖLLERING ÉS A „HORTOBÁGY” -FILM 2014 november
 • Parti Nagy Lajos: EZER HÉTFŐ. ELSŐMONDAT-CÉDULÁK EGY SZÜLETÉSNAPI MEGEMLÉKEZÉSHEZ 2014 október
 • Jeney Zoltán: AGÓNIA. DALOK PETRI GYÖRGY VERSEIRE NŐI HANGRA ÉS KAMARAEGYÜTTESRE. 3. AZ VAGY NEKEM (RÉSZLET) 2014 október
 • Jeney Zoltán: AZ AGÓNIA CÍMŰ DALCIKLUSRÓL 2014 október
 • Kornis Mihály: PETRI. FELJEGYZÉSEK 2012 NYARÁN 2014 október
 • Tóth Krisztina: LIFT 2014 október
 • „…KÉT-HÁROM OLDALON EL TUD MONDANI EGY REGÉNYT”. MÁRTON LÁSZLÓVAL MÁNDY IVÁNRÓL DARVASI FERENC BESZÉLGET 2014 október
 • Nemes Nagy Ágnes: SÉTÁLÓ PALOTA. KÖZREADJA FERENCZ GYŐZŐ 2014 október
 • Mándy Iván: NEMES NAGY ÁGNES: SÉTÁLÓ PALOTA (REGÉNYRÉSZLET). LEKTORI JELENTÉS 2014 október
 • Mesterházi Mónika: RÁBÁRÓL, SZEMÉLYES 2014 október
 • Kőrizs Imre: KÓKUSZVERSENY ÉS BÖLCS BOLONDOZÁS 2014 október
 • Lator László: LEVÉL-MOZAIK 2014 október
 • Somlyó Bálint: APÁMRÓL 2014 október
 • Keresztesi József: BAKA, SZEGED – EMLÉKPRÓBA – 2014 október
 • Bán Zoltán András: A VIDÉKI SZEGÉNY ROKON. PÁR MONDAT TAR SÁNDORRÓL 2014 október
 • Kis János: EGY TORZÓ BEFEJEZÉSE. EÖRSI ISTVÁNRÓL 2014 október
 • Wilheim András: AZ APOKALIPTIKUS GONDOLKODÓ 2014 október
 • Kőszeg Ferenc: EGY LENYŰGÖZŐ JOBBOLDALI 2014 október
 • Nádas Péter: VILÁGLÓ RÉSZLETEK (III). EMLÉKLAPOK EGY ELBESZÉLŐ ÉLETÉBŐL 2014 szeptember
 • Oláh Gábor: AZ IDŐKERESKEDŐ 2014 szeptember
 • Szlukovényi Katalin: TÚLÉLŐKÉSZLET 2014 szeptember
 • Vajda Miklós: FRANZ KAFKA PESTI ISMERŐSE. ARCKÉPVÁZLAT BOLDIZSÁR IVÁNRÓL 2014 szeptember
 • Térey János: AZ ALVÓ APOLLÓ, A SZÉTSZÉLEDŐ MÚZSÁK ÉS AZ ELRŐPPENŐ HÍRNÉV. RÉSZLET „A LEGKISEBB JÉGKORSZAK” CÍMŰ REGÉNYBŐL 2014 szeptember
 • Méhes Károly: MAGDI, SANYI, ZSUZSKA, LALI, ERZSI, MARI, SZABI, TIMI 2014 szeptember
 • Várady Tibor: EGY VADÁSZPUSKÁRÓL, CSEKONICS GRÓFRÓL ÉS A DEMOKRÁCIÁRÓL 2014 szeptember
 • Nádas Péter: VILÁGLÓ RÉSZLETEK (II). EMLÉKLAPOK EGY ELBESZÉLŐ ÉLETÉBŐL 2014 augusztus
 • Tillmann J. A.: A TENGEREN TÚL 2014 augusztus
 • Lengyel András: A TESTTÉ VÁLT PARADOXIA. IGNOTUS, LUKÁCS ÉS “AZ ÉLET ZAVAROS KUSZASÁGÁNAK DISSZONANCIÁVÁ FINOMÍTÁSA” 2014 augusztus
 • Kicsi Sándor András: A NYÁRSVITA ÚJ PERSPEKTÍVÁI 2014 augusztus
 • Szilasi László: A NYOLCADIK GYERMEK 2014 augusztus
 • Potozky László: TIGRISCSÍKOK (Regényrészlet) 2014 augusztus
 • Jankovics Márton: A SZAVAK SÚLYA – REFLEXIÓK „AZ ÖSSZETORLÓDOTT IDŐ” RECENZIÓI KAPCSÁN 2014 augusztus
 • Kurtág György – Ausone de Chancel/Samuel Beckett: …LA VIE – LA MORT… 2014 július
 • Nádas Péter: VILÁGLÓ RÉSZLETEK (I). EMLÉKLAPOK EGY ELBESZÉLŐ ÉLETÉBŐL 2014 július
 • Pór Péter: RILKE KÉP-TELEN INSTENKÉPZETE (Zsellér Anna fordítása) 2014 július
 • Szabó T. Anna: TRIPTICHON 2014 július
 • Szabó T. Anna: ORIGÓ 2014 július
 • Szabó T. Anna: TORKOLATTŰZ 2014 július
 • Ferdinandy György: A FIÚ LÁTOGATÁSA 2014 július
 • Papp Sándor Zsigmond: A HAZA SZERETETE 2014 július
 • Miskolczy Ambrus: CIORAN – ROUSSEAU ÉS DOSZTOJEVSZKIJ KÖZÖTT 2014 július
 • Dávidházi Péter: “HOGY MIKET TUD, EZ A SEKSZPÍR VILLIAM”. TISZTELGÉS A 450 ÉVE SZÜLETETT DRÁMAÍRÓ ELŐTT 2014 június
 • Schreiner Dénes: MOZDULATLANSÁGMŰVÉSZET 2014 június
 • Parti Nagy Lajos: A TEREMŐRNŐ 2014 június
 • Imre Flóra: COSMATA 2014 június
 • Zoltán Gábor: A SZENT HÁZ 2014 június
 • Zoltán Gábor: SZLAVKO 2014 június
 • Kisbali László: AZ IZLÉSFOGALOM APÓRIÁI: LA ROCHEFOUCAULD (Közzéteszi Szécsényi Endre) 2014 június
 • François de la Rochefoucauld: AZ ÍZLÉSEKRŐL (Kisbali László és Somlyó Bálint fordítása) 2014 június
 • François Rabelais: GARGANTUA. Az olvasóhoz; Egy régi síremlékben talált maradandó sületlenségek (Imreh András fordításai) 2014 június
 • Joannes Honterus: COSMOGRAPHIA (BRASSÓ, 1542) (Részlet a IV. könyvből) (Magyar László András fordítása) 2014 június
 • Lőcsei Péter: JÉKELY LEVELEI ELÉ 2014 június
 • Radics Viktória: CSILLOGÓ FAÁGAK A SÖTÉTBEN. GYÖNGÉD ESSZÉ A DEPRESSZIÓRÓL 2014 június
 • Garaczi László: ZSÁKORSZÁG 2014 május
 • Tóth Krisztina: FALKAVEZÉR 2014 május
 • Csordás Gábor: PIERRE DE BRACH HAT ÚJ KÖLTEMÉNYE 2014 május
 • Valastyán Tamás: A KANT-INGA (Hannah Arendt és Heller Ágnes modernitásfogalma Kant-interpretációik tükrében) 2014 május
 • Pósfai György: MORFONDÍR 2014 május
 • Seregi Tamás: A TRIATLON FOLOZÓFIÁJA (II) 2014 május
 • Dragomán György: SOHAVISSZA (Részlet a „Máglya” című regényből) 2014 április
 • Alexis de Tocqueville: MILYEN DESPOTIZMUSTÓL KELL TARTANIUK A DEMOKRATIKUS NEMZETEKNEK (Ádám Péter fordítása) 2014 április
 • Takó Ferenc: AZ AMERIKAI DEMOKRÁCIA ÉS A KÍNAI DESPOTIZMUS. Tocqueville Kína-képének alakulástörténetéről 2014 április
 • Vallasek Júlia: VALAKI ROMOKBAN. Doris Lessing regényeiről 2014 április
 • � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!