Vörös István

SZÉLFÚTTA AKARAT

Ismeritek a furcsa érzést,
akarni, s mégse tenni meg?
Ismeritek a nagy kisértést?
A pillanat majd megremeg.

Tudjátok a bizonytalanság
kis színeváltozásait?
Mikor nincs mélység és magasság,
mi ittlétedtől elszakít?

Vettetek észre észrevétlent?
Megfogtatok nem foghatót?
Az emelkedettség egészen
megégetett, közelbe volt?

Ismeritek a ritka érzést,
akarni, s mégse tenni meg?
Valami vékony kis megértés
fölröppen és el is lebeg.

Ismeritek a furcsa kételyt?
Minden belőle származik.
A végtelenség közelében
egy új határt még átszakít.

Ismeritek a meg se tettet,
mit akarni se mertetek?
Közelebb jön, a keze reszket,
bizonytalan már és öreg.

Tudjátok a magabiztosság
nagy színeváltozásait?
Kitárul egy titokzatos táj,
és egy döntést kikényszerít.