Ferencz Győző

JEGYZET NEMES NAGY ÁGNES „CSILLAGSZÓRÓ” CÍMŰ VERSÉHEZ

Nemes Nagy Ágnes Csillagszóró című, nyomtatásban meg nem jelent verse egy teljes és egy hiányos gépiratban maradt fenn. A teljes szöveg hét számozott A4-es lapon, kétféle írógéppel készített első példány, a hiányos változat ennek első öt oldalának indigóval készített másolata. A teljes példány második és negyedik lapján autográf kézírással, kék színű golyóstollal szerzői javítások vannak a szövegbe bevezetve. Szerzői betoldás olvasható továbbá a hetedik lap verzóján (a rektón hiányjellel pontosan megjelölve a helyét). A teljes példányon egyéb, kék és fekete golyóstollal, valamint fekete grafitceruzával, idegen kéztől származó kézírással technikai jellegű megjegyzések olvashatók. A gépiraton a vers címe fekete golyóstollal, nem Nemes Nagy Ágnes kézírásával szerepel. A gépelt szövegben a cím helyén ez áll: Összekötő szöveg. Fölötte kék golyóstollal, szintén idegen kéztől: Színes szőttes. Mese felnőtteknek.
A hagyaték rendezése során az 1990-es években Lengyel Balázs a következő megjegyzést fűzte egy 10 × 10 cm-es papírlapon: Ágnes verse / a rádiónak csináltunk valamikor (60-as évek) egy karácsonyi műsort. Különböző részletek voltak a műsorban. Pl. Fallada Kiskarácsonya. Ágnes összekötő szöveget készített. Később Csillagszóró címen megjelent egy része.”
A Kossuth Rádióban 1973. december 24-én 16 órakor hangzott el az Előtűnnek
a mesék. Két óra gyermekeknek – Karácsonyi meseműsor című, két óra időtartamú program részeként. Nem sikerült adatot találni arról, hogy ez az adás ismétlés volt-e (azaz a vers valóban az 1960-as években készült-e, ahogyan Lengyel Balázs emlékezett).
A gépiratban az egyes szakaszok között zárójelben azoknak a műveknek a szerzője és címe szerepel, amelyek az összekötő szöveget megszakítva a műsorban elhangzottak. Ezeket a helyeket a folyamatos olvasás érdekében a mostani szövegközlés csillaggal jelöli. Az elhangzott betétek sorrendben:

Hans Fallada: Kiskarácsony (ford. Lengyel Balázs)
Francis Jammes: Ima azért, hogy szamarakkal mehessen a Paradicsomba (ford. Szabó Lőrinc)
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai (nincs részletezve, a ciklus melyik verse vagy versei)
Fodeba Keita: Gyermekkori karácsony (ford. Nemes Nagy Ágnes)
Victor Hugo: A koldus (ford. Nemes Nagy Ágnes)
Lev Tolsztoj. Két öreg (ford. Szőllősy Klára)

Nemes Nagy Ágnes a hetedik lap verzóján kézírással a műsorhoz zenejavaslatot is tett: „Zene: Mendelssohn, Debussy, Gluck, Bach.” Hogy a műsorban milyen zeneszámok hangzottak el végül, ha elhangzottak, további kutatásokat igényel.
A Csillagszóró alkalmi, felkérésre készített vers, amelynek azonban számos jellegzetes fordulata, költői képe Nemes Nagy Ágnes más költeményeiben is feltűnik különféle változatokban, vagy visszautalva korábbi műveire, vagy megelőlegezve később véglegesen kidolgozott motívumokat.
Itt mondok köszönetet Kerek Verának, aki rendelkezésemre bocsátotta a gépiratot, és hozzájárult a mű megjelentetéséhez.