Marno János

A GYÖNYÖR MAGVA

Nem marad hátra a gyönyörből semmi
a gyötrelmen kívül, amit a gyönyör
elfojtott közben könyörtelenül;
a reflexek is tompán végzik tovább
a dolgukat, mintha agyaggalambot
kellene mindjárt szitává lőni,
agyaggalambot, mely a légynek nem
ártott volna egy szóval sem, nem tolta
előre-hátra a fejét totyogva
a mocskos flaszteron bosszúságodra,
mert némely nénik szórakozása,
hogy magukhoz csalják péksüteménnyel
a tubicákat. S a flasztertubicák
mintha ólomszárnyakkal röpdösnének.