HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes vltozata |
 • A HOLMI postájából
 • Búcsú a HOLMI-tól
 • Figyelő
 • Fordítás
 • Interjú
 • Kotta
 • Legfrissebb
 • Levelezés
 • Napló
 • Nekrológ
 • Próza
 • Tanulmány
 • Uncategorized
 • Vers
 • Visszaemlékezés
 • Vita
 • Főoldal
 • Rendezvények, hirdetések
 • Kereső
 • Repertórium
 • PDF Archívum
 • Lexikon
 • Impresszum
 • Bejelentkezés


  Mihent az rk nyomtatsba egy egsz nemzet elt el kezdenek egymssal vetlkedni, azonnal meg indul a szp elmlkeds...

  Gergely Ágnes: ORFEU NEGRO

  Gergely Ágnes

  ORFEU NEGRO*

  1

  A lépcső fordul, a beton enged,
  önkívületet hord az álom.
  Évtizedek múltán földerengett
  az a halál a karneválon.
  Kit értesítsünk, kérdik a mentők.
  Az eszmélet kidob egy nevet.
  A lányt a táncoló tömegből
  nézi egy álarcos szörnyeteg.
  Véres a kéz, az orr és a homlok.
  Jönnek, de nem tudom, ki jön el.
  Eurydike, rohanj! kapaszkodj!
  Egyetlen villanydrót van közel –
  és úgy maradt, mély álomba esvén,
  helyettem halt meg azon az estén.

   

  2

  Helyettem halt meg azon az estén,
  körülöttem felzúg a tömeg.
  Az ég legördül kreol testén,
  a villanydrót fölébe sistereg.
  Ki tudta róla: vakon szerelmes?
  A zsigeri szerelem üdvözít.
  A gonosz erő sosem kegyelmez:
  hajnaltól éjfélig üldözik.
  Kergetik együtt az álmaival,
  az a vétke, hogy vágya testet ölt,
  fenn, ahol havasok kürtje rivall,
  lenn, ahol hullámot becéz a föld,
  a hegyek fölött, a Dél keresztjén –
  és úgy maradt, mély álomba esvén.

   

  3

  És úgy maradt, mély álomba esvén,
  a kikötő vele álmodik.
  Az átfestett hajón ég a festék,
  a pálma kinyújtja ágait,
  a parton a föveny megcsikordul,
  még messzire jár a förgeteg,
  itt dob szól, lant zeng, harang kolompol,
  és táncol az álmodó tömeg,
  s a habok ott lenn, a mély öbölben
  dajkálják a villámló éveket,
  és az öngyilkosok elgyötörten
  lesik a merev fedélzetet,
  egy álombeli kéz lesz majd a jel –
  egyetlen villanydrót van közel.

   

  4

  Egyetlen villanydrót van közel,
  egyetlen sokkoló pillanat.
  De ha el kell mennem tőled, el,
  inkább ott lennék a híd alatt,
  ahol a percnyi fulladás hite
  nem jelent kiszámított ütést,
  megütnek, édes Eurydike,
  s én nem döfhetek magamba kést,
  s te nem foghatod meg a kezemet,
  hogy Orpheust elérje a sokk,
  hogy végre magamba égesselek,
  ahogy a fényt a katedrálisok,
  s a földön sikolt egy béna asszony:
  Eurydike, rohanj! kapaszkodj!

   

  5

  Eurydike, rohanj! kapaszkodj!
  A villanydrót az égre mered,
  a gonosz ledobja azt a maszkot,
  hogy végigpásztázza végzetedet,
  de nincs idő, nyílik a börtön,
  odakinn tündöklő szivárvány
  hosszú hajadra leng, s az ördög
  tombol a perifériáján,
  s az óceán pohár vizében
  lelked megfürdik, ott a kendő,
  a tükör előtt tompa fények,
  iszkol a bűn, az eredendő,
  ó, angyal, hívlak, angyal, jövel –
  jönnek, de nem tudom, ki jön el.

   

  6

  Jönnek, de nem tudom, ki jön el,
  aki nem visel semmi álcát,
  míg álombeli kéz lesz a jel –
  hogy mérjem fel valódiságát?
  Lakott-e kristálypalotában,
  ahol az angyali szárny alatt,
  a szelíd nappali ragyogásban
  vad éjszakák gunnyasztanak?
  S a testesült ideiglenesség,
  az álomba táncolt kikötő
  milyen keretbe áll, hogy testét
  megőrizze a felkent Idő?
  És hol a jel, a biztosnak mondott?
  Véres a kéz, az orr és a homlok.

   

  7

  Véres a kéz, az orr és a homlok.
  Véres a kézelő, a kabát.
  A jobb s bal orcán lila foltok,
  dudorok a bal homlokon át,
  véres a jobb kar, fel, könyékig,
  a szemrés keskeny, akár a tőr,
  véres a föld a lépcső tövéig,
  véres a ház is a fal felől –
  mire volt jó ez? kinek jó ez?
  kit juttat előbbre ennyi vér?
  kitől kell tanulni még a mórest?
  minek? és meddig? és mennyiért?
  S azt az ütni képtelen kezet
  nézi egy álarcos szörnyeteg.

   

  8

  Nézi egy álarcos szörnyeteg
  mindazt, mit nemcsak a szörnyek látnak.
  Az újra ordítozó tömeget,
  felvonulását az alvilágnak,
  a kocsmából tóduló nagyapák
  T-shirtbe rongyolt unokáit,
  vad zászlók kirajzó rohamát,
  csak szétverni mindent, ami számít,
  ami arány és ami mérték,
  aki alkot és aki hallgat,
  ami hagyomány, ami érték,
  ahogy szétverték a forradalmat.
  És kiszemelik, míg sorsa eldől,
  a lányt a táncoló tömegből.

   

  9

  A lányt a táncoló tömegből
  már századok óta figyelik.
  Büszke szarvas a tölgyfaerdőn –
  előlép a szellemi elit
  a félhomályból, és rezzenetlen
  az útra néz, az égre néz fel,
  és áll növekvő fénykörökben,
  aztán a csendbe visszalépdel,
  így él ma is, magánya rávall,
  táncolni tud, fecsegni átall,
  Virgil, Shakespeare, Csehov szavával,
  egy férfiember sóhajával –
  ki ő, firtatják a házmesterek.
  Az eszmélet kidob egy nevet.

   

  10

  Az eszmélet kidob egy nevet,
  kapaszkodnál belé örökre.
  Hús-vér alakját nem ismered,
  lépj mondakörből mondakörbe,
  Fáraó kocsiján ott az ős had,
  a tenger ismét összecsapna,
  Dániel falán az égi jóslat,
  s a verem mélye nem lesz csapda,
  a Kereszt fölött az ígéret:
  velem leszel a Paradicsomban,
  Philemon nem fél Baucis végett,
  az egyik érzi, a másik hol van,
  s Aeneas tudja, élete eltört –
  Kit értesítsünk, kérdik a mentők.

   

  11

  Kit értesítsünk, kérdik a mentők,
  anyját? apját? vagy testvéreit?
  Anyám meghalt, apámat megölték,
  minden szerelmem odaát lakik.
  Otthonom elvitte a bomba,
  hazámat a hamis jelszavak,
  a tetőt, mielőtt beomolna,
  guanó borítja és salak.
  Mit szólna ehhez József Attila?
  Megviselné-e az ital Adyt?
  Őket is bemocskolják a ritka
  percben, mely nekik még megadatik.
  S Tersánszky átkát pengeti Kháron –
  az a halál a karneválon.

   

  12

  Az a halál a karneválon,
  a tűzhalál, az elektrosokk.
  Michelangelo gondolt-e rá, hogy
  a Mediciek is gyilkosok?
  A serpenyőben véres bánat,
  a másikban a márvány tökély,
  egyenlít-e a bűnbocsánat,
  ha mind a kettő az égig ér?
  S ha a gyilkosság merő halál csak,
  s körülötte dúl a karnevál,
  azért jöttél, hogy megbocsáthasd
  a vétket, ahogy az írva áll?
  Azt hitted, túléled, elfelejted.
  Évtizedek múltán földerengett.

   

  13

  Évtizedek múltán földerengett
  minden lapályba süppedt emlék.
  Terméskövet álmodsz és cementet,
  iszapot terem a folyómellék,
  jár a malom, öntik a búzát,
  izzadt falú a borszagú pince,
  a fiúk a latin tételt nyúzzák,
  reng a várudvar vaskilincse,
  a post molestam senectutem
  nem tehet kárt, az ég hatalmas,
  a pályát nem adod fel úgysem,
  védd magad, mint az anyafarkas –
  lesz-e ott valaki, aki várjon?
  Önkívületet hord az álom.

   

  14

  Önkívületet hord az álom,
  közelebb lép a förgeteg.
  Az öngyilkosok a lapályon
  nem dönthetnek Isten helyett.
  Az álombeli kéz nincs semerre,
  más jelek buknak elő, de későn.
  Se betegség, se balszerencse:
  a gonosz bolyong fenn a lépcsőn.
  Eurydikét Orpheustól
  ő tépi el végleg, ez a dolga.
  A világ egyszer belepusztul,
  s ő nem tér vissza a pokolba.
  Messze, fenn angyalok lebegnek –
  a lépcső fordul, a beton enged.

   

  15

  A lépcső fordul, a beton enged,
  önkívületet hord az álom.
  Évtizedek múltán földerengett
  az a halál a karneválon.
  Kit értesítsünk, kérdik a mentők.
  Az eszmélet kidob egy nevet.
  A lányt a táncoló tömegből
  nézi egy álarcos szörnyeteg.
  Véres a kéz, az orr és a homlok.
  Jönnek, de nem tudom, ki jön el.
  Eurydike, rohanj! kapaszkodj!
  Egyetlen villanydrót van közel!
  És úgy maradt, mély álomba esvén –
  helyettem halt meg azon az estén.

  2013. október – 2014. április

  Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!