Beck Tamás

MARIANNA MONDJA

Azt ígérte, megismerteti velem – mint zajos
partin a szakmai előmenetelem szempontjából
fontos személyiségeket – az északi félteke
cirkumpoláris csillagképeit. Engem azonban
a Dél Keresztje érdekel, amit ő sohasem
láthat. És hogy kivárja, amíg a házasságom
többé nem viszi előre a szerelem tehetetlenségi
ereje. Akkor majd magához háziasít. De
ma még, ha férjem átölel, megriasztott
bivalycsorda: szétszaladnak gondolataim.