Kozma Tamás

DEKRÉTUM

A mészárosok házai a városon kívül legyenek, tekintet
nélkül arra, hogy választott szakmájuk szerint
állatot vagy embert vágnak.

Ott a kutyák tobzódhatnak a csontokban, el se ássák
a magukét, hisz nincs irigyük.

Kövessék őket a hentesek, szűcsök, nyergesek, s épüljön
pár műteremlakás a bőrdíszműveseknek.

Vevőik szorosan zárják körül őket.

Házasodjanak egymás között, szalonnát kedvelő gyermekeik ott
járjanak iskolába. A zenedében csontsípot fújjanak, legyen a dob
hamvas kecskebőr.

Alakítsanak klubokat, kisebbségi önkormányzatot,
bíráskodjanak maguk fölött.

Te, Lót, maradj veszteg,
feleséged ne engedd
az ablakon kinézni.