Marc de Papillon de Lasphrise (1555–1599)

[MAROT-BAN TISZTELEM…]

Marot-ban tisztelem remekszép dallamát,
Benne a Francia Múzsa beért tökélyét,
Ronsard-ban tisztelem a nagy tudás fölényét,
Du Plessis Bíróban szakmai szigorát.
Bellay-ben tisztelem, hogy nincs előtte gát,
Könnyedén egybefoly az összhang és a mérték,
Fergeteges Jodelle egy vakmerő merényét
S a mélylelkű Belleau megnyerő modorát.
Bartasnak tisztelem boldog Urániáját,
Desportes tombolva is szelíd szerelmi lázát,
Garnier-t, Melpomené kit fiának tekint,
Bertault-t, Sonant, Billard-t, e csupa drága lelket,
E nagy tudósokat a Kilenc Múzsa mellett,
Nem feledve Rabelais-t, akinek párja sincs.

Somlyó György fordítása