Jacques Pelletier du Mans (1517–1582)

ITT AZ ARÁNYELMÉLETBEN JÁRATOS
ARITMETIKUS BESZÉL

Hogy magad más költő nyomába vessed,
Mint fordító, szép pontosan rimelj,
S a csiszolt dikcióra is figyelj,
A francia nyelv báját se feledjed,
A színekben is a valót keressed.
Tudván, hogy a Művészetben mi kell
A Természethez juthatni közel,
Egy testből nyerve hason-arcu testet:
Tudd meg, csak jó hírét viszi vásárra,
S kemény munkája diccsel nem kecsegtet,
Ki más nyelvet kényszerít Petrarcára,
Míg sort sorral, rímet rímmel feleltet:
De hogy Múzsáknak, Isteneknek tetszik,
Van-e, ki tőle elvitatja ezt itt?

Somlyó György fordítása