Magyar László András

ÁLMATLANSÁG, HÁROM TÉTELBEN

Első tétel:
Seregélyből azért nem lesz sereglye,
meredélyből pedig azért meredlye,
mert deregély sem volt soha dereglye
nemkülönben gerebély a gereblye.

Második tétel:
Ha marokból lesz a marka,
s mivel farok a ló farka,
a tarokk miért nem tarka
és a barokk mért nem barka?
(Egybetéve: tarkabarka.)

Harmadik tétel:
Hogyha lehet a taréjnak taraja,
szint’ ugyanúgy a karéjnak karaja,
mért nem lehet egy szar éjnek
mikor ennyi örömtelen
hülyeségen töröm fejem
szaraja?

Kóda:
Minthogy van az agyvelőnek veleje,
no meg minden ágyelőnek eleje,
ha e versért tán lelőnek,
legalább a rám lelőnek
is lesz végre leleje.