Sopotnik Zoltán

A TÖRTÉNET ALÁ

A megfelelő alázat visz
tovább, mormolom el
a régi fák előtt, amelyek
egy másik világ redőnyei.
Lassan kiábrándulok az
enyémből (miénkből), akár
a kiátkozott sekrestyés,
akit hamutartónak használt
az Úr a ferde középkorban.
Minden ember majom,
használom el e fényes
mondatot, és viszem tovább
a másik történetbe egy sajnos
gyűlölködő, koravén buszon.