Anton Csehov

MI SZEREPEL LEGGYAKRABBAN
A REGÉNYEKBEN, ELBESZÉLÉSEKBEN STB.

Hetényi Zsuzsa fordítása

Gróf, a hajdani szépség nyomait viselő grófnő, szomszéd báró, liberális literátor, elszegényedett nemes, külföldi muzsikus, ostoba lakájok, dadák, nevelőnők, német jószágigazgató, amerikai nemes, örökséggel. Csúf, ámde rokonszenves és vonzó arcok. Erős lelkű hős, aki megmenti a hősnőt a megbokrosodott lótól, és ha alkalom adódik rá, mindig képes megmutatni, hogy a lelke is erős.
Magas égboltozat, a messzeség végtelen és felmérhetetlen és felfoghatatlan… egyszóval: természet!!!
Hirtelenszőke barátok és vörös hajú ellenségek.
Gazdag nagybácsi, liberális vagy konzervatív, ahogy a körülmények kívánják. Intelmei kevesebb hasznot hoznak a hősnek, mint a halála.
Tambovi nagynéni.
Gondterhelt arcú orvos, aki a krízis szép reményét ígéri, gyakorta fogantyús sétapálcával jár, és kopasz. S ha van orvos, akkor van reuma is a becsületes munkától, migrén, agyhártyagyulladás, párbajsebesülés ápolása és a megkerülhetetlen tanács, a gyógyfürdő.
Szolga, még a régi uraságnál szolgált, bármire kész az uraságokért, akár tűzbe is menne értük. Igen csavaros eszű.
Kutya, amelyik éppen csak beszélni nem tud, papagáj és pacsirta.
Moszkva környéki dácsa és elzálogosított birtok lenn délen.
Villanyáram, amely úton-útfélen, ha kell, ha nem, megjelenik.
Aktatáska, orosz bőrből, kínai porcelán, angol nyereg, pisztoly, amely nem mond csütörtököt, érdemrend a gomblyukban, ananász, pezsgő, szarvasgomba és osztriga.
Nagy titkokat feltáró beszélgetések véletlen kihallgatása.
Számtalan mennyiségű indulatszó és a technikai műszavak pontos használatára irányuló óriási igyekezet.
Finom célzások meglehetősen durva körülményekre.
A befejezés gyakori hiánya.
Hét főbenjáró bűn az elején és lakodalom a végén.
Vége.