Anton Csehov

A PANASZKÖNYV

Hetényi Zsuzsa fordítása

Ez a könyv, a panaszkönyv, ott fekszik egy külön e célra fabrikált szekrényben a vasútállomáson. A szekrény kulcsa „az állomás ügyeletes csendőrjénél található”, valójában azonban semmiféle kulcs nem kell, mert a szekrény soha sincs zárva. Nyissuk föl a könyvet, és olvassunk bele:
„Tisztelt uram! Tollpróba!?”
Alá rajzolva egy pofa, hosszú orral és szarvakkal. A kép alatt ez áll:
„Én vagyok én, te vagy te, ki az ökör, én vagy te? Ez a te pofád!”
„Közeledvén emez állomás felé, az ablakban, a természetben gyönyörködvén lerepült a kalapom. I. Jarmonkin.”
„Hogy ki írta, nem tudom, de én hülye, olvasom.”
„Emlékül jegyezte be Kolovrojev, a panasziroda elnöke.”
„Panaszt nyújtok be a főnökséghez Kucskin Kalauz ellen a feleségem irányában tanúsított gorombasága végett. Feleségem egyáltalában nem is lármázott, hanem éppen hogy ellenkezőleg, igyekezett, hogy csönd legyen. És szintén Kljatvin csendőr vonatkozásában, aki durván megszorította a vállamat. Lakóhelyem vagyon Andrej Ivanovics Iscsejev birtokán, aki jól ismeri a magatartásomat. Szamolucssev írnok.”
„Nyikandrov szocialista!”
„Egy felháborító cselekedet friss benyomásának hatására… (áthúzva). Jelen állomáson áthaladva, lelkem mélyéig felháborított a következő… (áthúzva). Szemem láttára zajlott le a következő felháborító esemény, amely ékesszólóan bizonyítja vasúti állapotjaink… (a továbbiakban minden áthúzva, az aláírást kivéve): Alekszej Zugyev, a kurszki gimnázium VII. oszt. tan.”
„A vonatindulásra várakozva szemügyre vettem az állomásfőnök fizimiskáját, és fölöttébb elégedetlen voltam vele. Ezt hírül adom az egész vonalon. Egy fáradhatatlan nyaraló.”
„Tudom ám, hogy ezt ki írta. M. D. írta.”
„Uraim! Telcovszkij csall a kártyában!”
„A csendőrné tegnap átment Kosztkával, a büféssel a túlpartra. Kívánjuk a legjobbakat. Fel a fejjel, csendőr!”
„Átutazóban az állomáson és megéhezvén, azon töprengve, mit is ehetnék, nem tudtam böjtös ételt beszerezni. Duhov diakónus.”
„Azt zabáld, amit adnak!”
„Aki megtalálja bőr szivartárcámat, aggya le Andrej Jegoricsnak, a pénztárosnak.”
„Minthogy kirúgnak az állásomból, állítólagos részegeskedésem miatt, hát kijelentem, hogy maguk mind gazemberek és tolvajok. Kozmogyemjanszkij távírász.”
„Jótékonysággal jeleskedjetek!”
„Kátyenka, őrülten szeretem!”
„Kéretik a nem hivatalos közlemények panaszkönyvbe írását mellőzni. Az állomásfőnök nevében: Ivanov VII.”
„Hiába vagy hetedik, akkor is hülye vagy.”