Radnóti Miklós versfordító-pályázat

Anakreón

KÉT VERS

Hát te, Kleénoridész, kit vágyad az otthoni földre
vitt, de a sírba: esőt fújt a vihar szele, ám
te bizakodtál, mert jó időt ígért az az évszak.
Sós víz mosta le szép éveid, ifju hajós.

*

Kockázik Erósz: az őrült
vágy, a zavart szív a játéka.

Kovács Erzsébet fordítása