HOLMI

A folyóirat online kiadása


2010 szeptember
 • Bodor Ádám: JANUSZKY. VAGY INKÁBB ROSWITHA
 • Vas István: A LEFEJEZETT KÖLTŐ (André Chénier)
 • Vas István: SZOMORY DEZSŐ: HOREB TANÁR ÚR
 • Vas István: LEKTORI JELENTÉS. GÉHER ISTVÁN: LYRA PHILOLOGICA
 • Géher István: TANMESE A FELÜLEMELKEDÉSRŐL
 • Hubay Miklós: HÉTÁGRA SÜT A HOLD
 • Ács Margit: MORZSÁK VAS ISTVÁN ASZTALÁRÓL
 • Bán Zoltán András: EGYEDÜLI PÉLDÁNY
 • Mesterházi Mónika: VAS ISTVÁN: OROSZLÁN. Verselemzés
 • Takács Ferenc: „SHAKESPEARE A SLÁGER…” Egy levélváltás emléknyomai
 • Gergely Ágnes: VAS ISTVÁNNAK, ELKÉSVE
 • Kántor Péter: III. RICHÁRD
 • Imre Flóra: ANAKREONTIKA
 • Sumonyi Zoltán: „A VÉGÉN MÉGIS ILLIK ELKÖSZÖNNI”
 • Anakreón: KÉT VERS (Kovács Erzsébet fordítása)
 • William Carlos Williams: SUHANC PLATÁN (Molnár Krisztina Rita fordítása)
 • Mesterházi Mónika: EGY WILLIAM CARLOS WILLIAMS-VERS FORDÍTÁSÁRÓL
 • Mezősi Miklós: EGY KÜLÖNÖS ANTIK LELET
 • Pszeudo-Doszitheosz: ELSŐ ÉNEK (Mezősi Miklós fordítása)
 • Kőrizs Imre: „DALLAMA MÁR A FÜLEMBE MOTOZ”. Radnóti hatása Vergiliusra
 • Vergilius: KILENCEDIK ECLOGA (Kőrizs Imre fordítása)
 • Nemes Z. Márió: SZEMÉLY ÉS TOTEM. Megjegyzések a Petri-líra aktualitásához
 • Szijj Ferenc: FÉNYLEÍRÁS / SÖTÉTSÉG
 • Markó Béla: LEVELEK, TÖRT FOGASKEREKEK
 • Markó Béla: A SZENT MÁRK TÉREN ANNÁVAL, BALÁZZSAL
 • Markó Béla: REKLÁM CSUPÁN
 • Závada Péter: SZINOPSZIS
 • Závada Péter: ANYAVERSPRÓBA
 • Závada Péter: BOLDOG ÓRA
 • Forgács Zsuzsa Bruria: ÖRVÉNYBEN MARADJ MINDIG MOZDULATLANUL
 • Vörös István: TÉVEDÉSEK
 • Vörös István: A KORLÁT
 • Finy Petra: CSAK A SÍBOX ÉNEKEL
 • Finy Petra: MINT A CLOROXBAN ÁZÓ FEHÉR CSIPKEBUGYI
 • Benő Attila: (A KÓRUS ÉS A KUTYÁK)
 • Sántha József: A HÁZ MINT HAMISÍTVÁNY (II). Időproblémák a múlt század irodalmában
 • G. István László: ÁLOM-TRIPTICHON
 • Jacques Donzelot: A GYERMEKEK ÉPSÉGBEN TARTÁSA (I) (Léderer Pál fordítása)
 • Kücsi Simon Pál: LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ
 • Kücsi Simon Pál: A FULDOKLÁS MÓDSZERTANA
 • Kücsi Simon Pál: LAKIK EGY LÁTNOK
 • Várady Szabolcs: SZOMORÚ JEGYZET KÜCSI PÁL VERSEIHEZ
 • Vári György: MINDEN MEGVOLT (Térey János magyar trilógiájáról, különös tekintettel az „Asztalizené”-re)
 • Csengery Kristóf:: A RÉGI ISKOLA SZELLEMÉBEN (Bartók Béla: A hat vonósnégyes. Mikrokosmos Vonósnégyes)
 • Laki Mihály: MŰPÁRTOLÓ KAPITALISTÁK (Kuti Éva: Az önzés iskolája? Vállalati mecenatúra – CSR környezetben)
 • |
  � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!