Radnóti Miklós versfordító-pályázat

Max Jacob*

MALVINA

Remélem, hogy jól megrémít ő,
Mademoiselle Malvina.
Kezében ott a legyező
a halála óta.
Szürke kesztyű, a pityke arany.
Fürtjei úgy leomolnak,
mint cigányzene-cikornyák.
Szerelmes volt, s halni jött a kapudba,
ahol tejre várnak a kannák.
Mondjuk, hogy elvitte a cukorbaj,
vagy hogy a kölnije
volt talán túl tömény.
Ó, derék állat! oly tiszta
lelkü szegény!
Vérmes nő, olyan, aki
habzsol, nem eszeget,
Bölcsész volt, ki tanfolyamot vezetett,
És ím, kalapban csapták neki a szelet,
jobb lett volna pedig
huszárosan énszerintem.
Malvina, ó fantom, őrizzen Isten.

Imreh András fordítása

 

* A két Max Jacob-vers részlet a Francis Poulenc által Le bal masqué címen megzenésített ciklusból. A teljes ciklust a terjedelmi korlátra tekintettel nem mellékelem. A fordítás dalszövegfordítás, inkább követi a megzenésített szöveget, mint a nyomtatottat. – I. A.