Farkas Arnold Levente

ELGONDOLHATÓ

Megtérni. Ez volna az egyetlen
racionális tett, ami azért
marad elmélet, mert gyáva
vagyok. Ha megtérnék, nem

lennének többé szavaim. Ez volt
kezdetben istennél. Nem lenne
többé fehér bohóc, nem lenne
többé fekete bohóc, csak fehér

lenne és fekete. Minden általa
lett, ami lett, nélküle semmi
nem lett. Elgondolható a bűn,

elgondolható a megtérés, de
a bűnt jól ismerem, éppen
ezért ragaszkodom a bűnhöz.