Bán Zoltán András

MENEKÜLJÖN, AKI TUD! (II)

Negyedik jelenet
Thomas, Anya, Ágota

Anya és Ágota ünnepi ruhában a létrán állva egy nagyméretű Beethoven-kép felakasztásával küszködik, Thomas ugyancsak ünneplőben némán, egy székből kézmozdulatokkal, alig látható fejbiccentésekkel irányítja őket, Ágota figyeli és kommentálja a mozdulatait

ÁGOTA Jobbra
Nem
balra még
Nem Nem Nem
Feljebb talán egy kicsit
Vissza teljesen vissza
Feljebb Nem
Lejjebb Még odébb
Nem Nem
Most jó most
Nem mégsem
nem néz a szemébe
Thomas azt akarja hogy a szemébe nézzen
Talán most
Talán
Reménytelen
Nem megy nem megy értelmetlen dolog
teljesen elhibázott vállalkozás kilátástalan gondolja Thomas
Tegyük le azt akarja
Hagyjuk
azt akarja hogy tegyük le és hagyjuk
Támasszuk a falnak
Azt gondolja reménytelen
Thomas azt gondolja
Minden törekvésünk nevetséges és reménytelen
Kudarcok sorozata azt gondolja

Hosszabb csend

THOMAS Még egy képet sem tudunk fölakasztani
akkor hogyan akasszuk fel magunkat
Ez jó
Ezt írd fel Ágota írd fel

Ágota jegyzetfüzetet vesz elő

Még egy képet sem tudunk fölakasztani
akkor hogyan akasszuk fel magunkat
Ezt mondja majd Kazinczy Goethének
a Tavaszi bohémélet harmadik részében
amikor ősszel összefutnak a Champs-Élysées-n
ANYA Kazinczy
A Champs-Élysées-n
THOMAS Nem érdekelnek a történelmi tények
Egyébként is
minden történelemírás történelemhamisítás
Nincs történelem és nincs történetírás
Csak regényírás van
Minden regény lehetőségkiterjesztés nem más
a művészet csakis lehetőségkiterjesztés
és a történelemírás nem más
mint egy giccses egy történelmi regény lehetőségek nélkül
Vagy még csak az sem még csak az sem
Ezt is fölírhatod
Mindent fölírni minden ötletet följegyezni
Ez kötelességünk és jogunk
A szellemnek árumegállító joga van az ötletekkel szemben
Írd föl ezt is írd föl
ezt mindenképpen írd föl írd föl
ÁGOTA Ezt már felírtam
Ezt már tegnapelőtt a sétán felírtam
Már egyszer feljegyeztem ezt
THOMAS Nevetséges ellenvetés gyermekem
Ganz lächerlich mein Kind
Nem árt ha kétszer van fölírva
vagy háromszor
netán háromszor esetleg hatszor
Jobb ha háromszor mint ha egyszer sem
És egyébként is fölírtam
így kell mondani
kerülni kell az „e” hangzók használatát
már amennyire ez lehetséges a magyarban
már amennyire ez lehet egyáltalán
Ez a magyar
ez a vicces magyar nyelv
legyenek nyíltak vagy zártak
ez a nyelv tobzódik az „e” hangzókban
Fölakasztani
felakasztani helyett
Felírtam helyett fölírtam
és így tovább
ÁGOTA Röndben
Mögértöttem

Anya idegesen fölnevet

THOMAS Pimaszkodsz
Pimasz hang lázadó hangütés
Elég egy pimasz fiú pimasz lány már nem kell
ANYA Igen pimasz lány már nem kell
THOMAS Ez tűrhetetlen
ezt csírájában kell elfojtani
Honnan vajon honnan jön ez a hang ez a modor
talán a közös képviselőtől
talán
ettől a régi ávóstól ettől a közös nácitól és nyilastól
De leginkább a főorvostól föltehetően
Igen bizonyára a főorvostól
a kövér önelégült főorvostól
ettől a megszállott vőlegénytől és konstans kérőtől
akivel olyan tökéletesen le- és elszámoltam
le és el el és le
Puff
ANYA Puff
THOMAS Főbe lőttem a vőlegényt
Még az oltár előtt kétségtelen
Kétségtelen az utolsó pillanatban a gyűrűváltás előtt nem vitás nem
(Ágotához)
Na jó megbocsátok
A nőtestvér is tévedhet egyszer
neki is joga van a tréfálkozáshoz a nővérnek
Szilveszter van ráadásul
és most elszívhatsz két cigarettát
Szilveszter Úristen
hallom ahogy nyikorogva fordul az Idő
Mert tréfa volt ez az egész
nem vitás ugye
ANYA Csak tréfa volt természetesen tréfa
THOMAS Mögértem mögértem törmészetesen
Csak tréfa
rossz tréfa és vicc
de már elmúlt
Két éve is elmúlt elmúlik most is az idővel
Az Idő fordul most és mindent kisöpör
Glücklich ist, wer vergisst etcetera
(Dúdol)
Boldog vagy ha elfelejtheted
amin változtatni már nem lehet
A családban marad minden titok
A zárt osztályon marad
A fiú nem megy a zárt osztályra
a tréfa viszont a zárt osztályon marad zárt ajtók mögött
Gyere megsimogatom azt a lázadó fejed
Jól van nővérkém jól van
most elszívhatod az elsőt nyugodtan

Ágota rágyújt

Nehéz a szellem közvetlen közelében élni
nem könnyű elismerem
És az én szellemem közelében élni
különösen nehéz
nekem sem könnyű nem is egyszerű
ezt bevallhatom
ennyit elárulhatok nektek
nem vagyok könnyű eset magamnak nem
De hét éve folyamatosan boldog vagyok
Apa szerencsés halála óta
szinte mámoros megszállottságban élek lebegve olykor a föld fölött
veletek kedveseim veletek
Amióta Apa meghalt
szerencsére és szerencsésen meghalt a professzor úr
amióta nem kell mérnökösködnöm
amióta a bennem csakis hányingert keltő találmányom meghozta a pénzt
meghozta
és vele hozta a szabadságot is és nektek is szabadságot hozott
noha olykor ez rabságnak tűnik elismerem
de valójában szabadság nemcsak nekem hanem nektek is
noha nem mindig értitek ezt meg nem mindig
ANYA Ma este ünnep születésnap
Ma este ünnep
Két üveg pezsgő
THOMAS Nem ma három üveg három
ANYA Francia persze
három üveg három palack három
THOMAS Francia francia
ANYA Boldogok vagyunk mi is boldogok kétségtelen
THOMAS Ma együtt leszünk
Velünk lesz és van Beethoven és az új drámám utolsó jelenete
Ma nem regényt olvasok
ma a dráma kerül terítékre a könnyű vacsora mellé
Pezsgő nem habzóbor
ANYA Nem habzóbor pezsgő
THOMAS Igen pezsgő nem habzóbor nem
Francia mi sem természetesebb
Francia pezsgő három üveg
a találmányból futja
A Faust Harmadik része azaz Kukoricza Jancsi lakodalma
ez a végső cím
Talán a végső föltehetően
Goethe ugyanis tévedett
Talán ez a végső cím
meghökkentő cím kétségtelen ezt nem vitatom
mellbevágó na ja
Fellép Petőfi aki Hitler nagyapja voltaképpen
Goethe tévedett
Faust nem került a mennybe
Az csak egy kábítószeres látomás volt
a mennybemenetel csupán egy kábítószeres utazás
egy trip vagyis Mefisztó kábítószeres trükkje
Faust nem kerül a mennybe csak azt hiszi hogy a mennybe jutott
de a Pokolba kerül voltaképpen
a Pokolba azaz Magyarországra
Faust előbb Petőfi
aztán Kukoricza Jancsi képében bolyong
részt vesz a szabadságharcban
később Németországban tévelyeg és vándorol
és belép a kommunista pártba
de véletlenül a náci pártba igazolják
János vitéz a Potsdamer Platzon
Iluska takarítónő Kreuzbergben egy török falafelezőben
aztán csizmás kurva az Oranienburger strassén
az újraegyesítés után csizmás kurva Berlinben
miközben Mefisztó a Gestapónál később a Stasinál dolgozik
A végén Hitler és Sztálin találkoznak a mohácsi síkon
Nagy történelmi látomás és kabaré
operettlátomás vitán felül
ÁGOTA Kabaré szellemi tótágas nem kétséges
Mefisztó belelendül
nem kérdés erősen belelendül
de hát azért Mefisztó végül is
THOMAS Igen pontosan azért
jól mondod édes
A vége megrendítő nem kérdés
Ezt egy kicsit elsóztuk ezt az egészet mondja Hitler Sztálinnak
ezt mondja Hitler Sztálinnak a darabban igen a végén
Igen egy kicsit elgaloppíroztuk magunkat egy kicsit kétségtelenül
Túlfűszereztük nem kérdés mégiscsak hatmillió hulla kedves Adolfom
túlfűszereztük mein lieber Adolf
mondja Sztálin Hitlernek
amikor találkoznak a mohácsi síkon 1945-ben
miközben a csuromvizes II. Lajos kikel a Csele-patakból
és kegyelmet kér Magyarországnak
kegyelmet és megbocsátást és békét
csöpögő hajjal sáros páncélban kér kegyelmet
térden állva kedveseim
a buta magyar térden könyörög térden
ÁGOTA És így tovább gondolom
és így tovább csupa buta magyar
THOMAS Megdöbbentő jelenet nem kérdés meghökkentő
Még kidolgozatlan
Csak alapjaiban van meg fő vonalakban a fejemben
A fejemben természetesen létezik és él
a figurák élnek és mozognak
de papíron még nagyrészt kidolgozatlan
Még komoly tisztázásra vár
Komoly munka vár ránk Ágota komoly
A koncepció megvan
Megvan a halotti maszk alapja
mindenképpen megvan
ANYA Petőfi Berlinben
Kazinczy a Champs-Élysées-n
II. Lajos csuromvizesen
THOMAS Radikális elképzelés nem tagadom
Kétségkívül radikális és mellbevágó koncepció
nem kérdés
és azt sem várom hogy azonnal megértsétek nem
De sokat várok tőle döntő eredményeket várok és remélek
különösen Mefisztótól várok döntő momentumokat
Mefisztó ötleteitől várok sokat
aki voltaképpen engem képvisel
csak korlátozott értelemben persze csak mértékkel természetesen
arányérzék nem kérdés
A kisujjamból kirázott szürrealizmus némi dadaista ízekkel kétségtelen
Kései mű összefoglaló jellegű nem kérdés
noha nem vagyok még öreg mégis kései mű valamiképpen
Noha nem fáradtam még el
Sőt erőm teljében vagyok alkotóerőm csúcsain
Majd meglátjátok
ÁGOTA Hisz láttuk már eddig is
láttuk és látjuk
ANYA Igen kétségtelen
ezt látjuk és halljuk hét éve
láttuk és hallottuk
THOMAS Azt hiszem nem adom színházba
nem adom egyetlen színháznak sem
Ez könyvdráma kétségtelen nem vitás
ANYA Amúgy is elutasítanák
amúgy is mindenképpen
ÁGOTA Elutasítanák nem kérdés
Visszalöknék a darabot vitathatatlanul
bepiszkolnák a Kukoricza Jancsit
THOMAS Elutasítanák természetesen
Az ilyesmi túl radikális egy magyar színházba
ráadásul túl hosszú és bonyolult
ANYA Mi sem természetesebb mi sem
THOMAS De ne féljetek ne csüggedjetek ne
találtam egy megoldást
meglepő vitathatatlanul meghökkentő kétségtelen
ANYA Jaj
THOMAS Egyedül fogom előadni
kibérelünk valami kávéházat talán ezt itt a közelben
ezt ahová naponta bejárunk a taxisok és vállalkozók közé
itt ebben a kávéházban
egyedül adom elő egyedül az összes szerepet
ha kell énekelni is fogok
a női szerepeket is nemcsak a férfiakét
tökéletesen unikális vállalkozás nem kérdés
Ágota vállalja a kellékeket a szervezést
Anya lesz a súgó
ANYA Úristen
Én a súgó
Nem ezt nem
Mindent csak ezt nem
Súgó én soha nem leszek
Nem súgok
hiszen súgásképtelenségem van teljes súgásképtelenség
THOMAS Ugyan már micsoda nevetséges ellenvetés
Igen súgó kell
anélkül nem megy
Bár föltehetően nem fogok rászorulni
nem nem szorulok rá a legcsekélyebb mértékben sem
de mégis kell biztonsági öv gyanánt mintegy védőhálóként
Egyedül az összes szerepet
Ágota esetleg vállalja a zenei aláfestést
a zongorakíséretet
hiszen még most is kiválóan zongorázik kiváló ízléssel
És én még talán énekelni is fogok
történelmi kuplékat páros rímekben nem kérdés
ANYA Énekelni
Úristen
Úristen páros rímekben
THOMAS Rendkívüli anyag
teljesen radikális és unikális vállalkozás
Különösen a jó magyarjaimnak dörgölök oda
a pörköltszagú kedves magyaroknak pörkölök oda egy komolyat
a bajszos magyaroknak ahogy Beethoven írta egyik levelében
Egyébként rossz levelező
kimondottan gyenge stiliszta
A zeneszerzők gyenge stiliszták
Kivéve Schumann
no meg Berlioz
de ő nem zeneszerző
talán nem is zeneszerző csupán afféle hangköltészeti zsurnaliszta
(Nézi a Beethoven-képet)
Micsoda fej
Milyen komikus
Mélyen komikus
pedig tragikus akar lenni
Kutyafej
Apára hasonlít kétségtelen
Ugye Apára hasonlít kedveseim nézzétek
Ugyanaz a zsarnoki áll ugyanaz a könyörtelen fülcimpa
ÁGOTA Nem hasonlít a legcsekélyebb mértékben sem
(Rágyújt egy újabb cigarettára)
ANYA Nem szerintem sem hasonlít nem hasonlít kétségtelen nem

Mindkét nő kimegy, Thomas észre sem veszi, beszél maga elé

THOMAS Igen nagyon jól mondjátok
Hasonlít hasonlít kétségtelen
Erős hasonlóság sok párhuzam nem vitás
Van benne valami kuvaszos
vagy pulivonás
Vizsla semmi komondor nulla
Puli
határozottan egy eszement hajú puli gombszemekkel
Mindjárt megugat
azt érzed rögtön rád ugat
nem mar beléd de beléd ugat
Tébolyhaj kifordult szemek
Zsenipöffeszkedés
Krónikus ugrási hajlamok
Persze ez csak az osztrák giccsfestészet szellemgyilkos terméke
Mindenkit lealjasítani
le egészen az operettvonalra
ez az osztrák ízlés és osztrák festészet és általában is ez a portréfestészet
Beethoven a tébolyhajával
Égre vetett szemekkel
Ökölbe szorított kézzel a sors nyilai ellen
mintha a sorsnak lennének nyilai
Ostobaság
A sorsnak legföljebb bunkója van
vagy tüsszentőpora
a legjobb esetben
(Nevet)
Tüsszentőpora vagy hashajtója
és akkor ez a legjobb eset
alighanem a legkedvezőbb eshetőség és lehetőség
Schubert a rosszul felrakott pápaszemével
a kis zenetanár és zongorahangoló a bimbózó három a kislány árnyékában
Nem is rossz
egy komédia címe lehetne
Vagy lehet
vagy lehet még lehet minden lehet
egy jó címből minden lehet
Hiszen mint tudjátok meglehetősen címfanatikus vagyok
több címem van mint művem
több és jobb címeim vannak
mert egy jó cím gyakran elveszi a kedvünket a rendes kidolgozástól
Adunk egy jó címet és úgy érezzük mindent kitaláltunk
holott tévedünk súlyosan tévedünk
hangzatosan tévedünk mondhatni
A bimbózó három a kislány árnyékában
Nem rossz
határozottan sokatmondó cím
Ezt fölírhatod
Ágota ezt fölírhatod

Anya és Ágota belép égő gyertyákkal, ünnepien öltözve

ANYA Minden ragyog
minden ünnepi fényben ahogy kell
Minden
ÁGOTA Kétszer mosott fényben minden
ANYA A gyertyák már égnek
Az asztal is készen
Ragyog minden
A serleg teli borral
THOMAS Remek remek
A serlegek teli borral
Nagyszerű
Az asztal is készen
a serleg teli borral
ahogy Bartók mondja a Cantata profanában
Ám ezúttal atya nélkül hangsúlyozottan apátlanul
De asztalhoz hölgyeim
asztalhoz
Ágota zenét
A scherzo tételt a scherzót a Kilencedikből

Ágota kezeli a háttérben álló lemezjátszót, megszólal a Kilencedik szimfónia második tétele

(Vezényel, és közben többször beleordít a zenébe)
Több gyűlöletet
Gyorsabban söpredék
Lendületesebben
Presto prestissimo possibile
Kilátástalan
Lőjétek főbe magatok zenélés helyett
vagy nem is helyett hanem inkább közben
zenélés közben végezzetek magatokkal végezzetek
Haha
Óh átkozott dilettánsok
(Leinti Ágotát, aki leállítja a zenét, Thomas pedig lerogy az asztalhoz)
Reménytelen
ha nem mi dirigálunk reménytelen
és ha mi dirigálunk akkor is éppoly kilátástalan az egész kilátástalan
ANYA Itt a fa a kis fa a mi fánk
(Egészen apró, pici cserépben álló fát tesz az asztalra)
ÁGOTA Nem nagy nem kétségtelen nem
sőt kicsi talán egészen kicsi
THOMAS (nézegeti, kézbe veszi a fát)
Gulliver karácsonyfája természetesen
néha Gullivernek képzelem magam nem kérdés
liliputi fa kedves értelmes fa
nem a magyar jehuknak való nem nekik
ANYA Tálalunk
Itt a leves
Most én dirigálok
THOMAS Később talán a Missa solemnis
a Benedictus vagy sokkal inkább
az Et vitam venturi fúga
Később
Talán
ANYA Asztalhoz
a karácsonyfa alá a mi fánk árnyékába
THOMAS Igen a leves az isteni minestrone
Minden szilveszterkor és Beethoven-napkor ugyanaz
Semmi zsíros húsok mócsingos pörköltek káposzták semmi magyar
Ugyanaz a leves a sült a kenyér és a saláta
Meghökkentő és megnyugtató egyformaság
Ugyanazok a tányérok és poharak és gyertyatartók
Mindig ugyanaz és ez kellemesen megnyugtató
Nem halotti merevség hanem az élet egyforma lüktetése
a természet nagy lüktetése és egyetemes ritmusa
ÁGOTA (kicsit gúnyosan)
Noha nem vagy természetbarát
nem vagy natúrafanatikus
THOMAS Nem nem vagyok
Igazad van
De előbb az ajándékok
Étkezés előtt az ajándékok
A szilveszterkor kiosztott karácsonyi ajándékok
Apa halála óta szerencsére nincs karácsony csak szilveszter
De most az ajándékok
Én nem kapok semmit ez természetes
nekem semmi sem jár
én elég vagyok magamnak és magamban
Csak ti kaptok
Ez a ti napotok kedveseim
Az egész éves odaadásotok és türelmetek jutalma
(Anya felé nyújt egy nagy dobozt)

Anya kicsomagolja, és dermedten látja, hogy egy vasaló

Igen jól látod
vasaló
Minden eddiginél modernebb hihetetlen teljesítmény
Fantasztikus lóerők és egyéb más erők
Az erők tüzes és táncos játéka
mint egy jó komédiában
Mintha én találtam volna fel
mintha én az egykori mérnök
Fújtat és gőzöl és szív és szárít egyidejűleg és egymás után is
német es versteht sich selbst
német vasaló természetesen
német mint Beethoven
haha
Az ingekhez ideális választás soha jobbat soha
ANYA Köszönöm
Beethoven értem
Természetesen
THOMAS (csomagot vesz elő)
És most Ágota
az én hűtlen kis nővérem
aki el akart csatangolni tőlem és a családtól
el a véletlen családtól
el
el a még nagyobb véletlenbe
ami nem más mint a szükségszerű semmi és nihil
a szubsztanciális elbárgyulás és babaházhangulat
édes kicsiny nővérem félresikerült kis Nórám
oda akartál elbitangolni a babaházhangulatba
De megbocsátok meg
El a babaházmiliőbe
Reménytelen
teljesen félresikerült vállalkozás
és ugyanezt írtam a Perbeszéd Ibsen mellett elején
te gépelted
te tudod a legjobban
te raktad tisztába a kéziratomat
mint mindig és te rakod tisztába halálomig
Átok Csehovra éljen Ibsen
emlékszel
ÁGOTA (kibontja a csomagot)
Egy kesztyű
amolyan kötött kesztyű
tarka szerfölött tarka nagyon
egyujjas
THOMAS Igen egyujjas egyujjas mi sem természetesebb
ANYA Jaj
Egyujjas vagyis voltaképpen kétujjas
Ki hord ma egyujjas kesztyűt
Nők ma nem hordanak egyujjas kesztyűt
csak az idősebbek esetleg
talán az idősebbek az elvirágzottak
Ágota nem elvirágzott
mi sem természetesebb
THOMAS Igen nem virágzott el nem elvirágzott ez nem kérdés
de Ágota nem is nő
vagyis nem mai nő vagyis nem modern nő
ő messze túl van az ilyesmin mesze túl és messze fölötte
mi túl vagyunk az ilyen banalitásokon kedveseim
De próbáld fel gyermekem
próbáld fel mein Kind
ANYA Tarka amolyan norvég mintás
úgynevezett norvég mintás kétségtelenül
ÁGOTA (felpróbálja a kesztyűt, a kesztyű túl nagy, abszurdul nagy)
Egyujjas noha két ujja van
THOMAS Igen egyujjas bár két ujja két nyílása van voltaképpen
Milyen a nyelv milyen is milyen furcsa
Azt mondjuk egyujjas kesztyű noha kétujjas voltaképpen
ez látszik hogy két ujja van
és mégis azt mondjuk egyujjas
Milyen hatalmas a nyelv ezt a példát felírhatod
ezt felírhatod a nyelv makacsságára gyermekem
a nyelv megátalkodott rettentően megátalkodott és megveszekedett
a nyelv kíméletlen nem enged
ANYA De ez enged ez az egyujjas enged
kétségtelen enged engedékeny egyujjas

Mindhárman összenevetnek

ÁGOTA Túl nagy
túl nagy
makacsul nagy az egyujjas kétujjas
(Nevet)
Enged utánaenged
Nagy egy kicsit megátalkodottan nagy egy kicsit
THOMAS Egy kicsit nagy igen
Amolyan vadászkesztyű norvég vadászkesztyű
ÁGOTA Nem járok vadászni nem
THOMAS Nem vadászni nem kétségtelenül nem
még csak az hiányozna egy vadász
egy vadász a családban
ANYA Még csak az hiányozna igen
Apa vadászott de mi nem
mi már nem vadászunk nem
THOMAS Amolyan kézkímélő melegítőnek szántam a sok gépelés után
pihentető kesztyűnek a kedves fáradt ujjakra
Igen nagy egy kicsit nagy igen
Mintha egy kicsit túlméretezett lenne
Egyujjas kesztyű kétségtelen
Nagy nem kérdés
nagy egy kicsit amolyan óriás kesztyű norvégoknak
ANYA Norvég halászoknak vagy vadászoknak
THOMAS Meglepetésnek szántam
ÁGOTA Ez sikerült a meglepetés sikerült
sikeres meglepetés vitathatatlanul
(Rágyújt egy cigarettára)
ANYA Mint a vasaló
meglepő éppúgy mint a vasaló
norvég kesztyű óriás vadászoknak és bálnahalászoknak
ÁGOTA Apa vadászott mi már nem
THOMAS Meglepetésnek szántam
kézpihentetőnek a sok gépelés után
melegítőnek szántam ezt a kétujjast
ami voltaképpen egyujjas a nyelv szelleme szerint
ÁGOTA (hirtelen feláll)
Nem gépelek többet amúgy sem
se egy ujjal se kettővel se tízzel
THOMAS Micsoda badarság
mi az hogy nem gépelsz
amikor lassan befejezem az önéletrajzot
ANYA Te pimasz fiú tudom te pimasz
tudok az önéletrajzról tudok
Sokat várok tőle
annyit mint te Mefisztótól
ÁGOTA Se egy ujjal se tízzel
nem gépelek tovább
THOMAS Lázadási hangulatok nevetséges
puccskísérlet hamvába holtan nevetséges
Éppen ma este pont ma
Egyébként is
egyébként is ez már a harmadik
a harmadik cigaretta
Számoltam

Ágota ügyet sem vet rá

Kicsit meggondolatlanul rendeltem nem kérdés elismerem
katalógusból rendeltem mint a vasalót
Na de hát egy vasalónál nincsenek méretek
még szerencsére
egy vasaló nem lehet nagy legföljebb kicsi
Igen talán kicsi
Telefonon adtam föl a rendelést
hiszen én nem megyek sehova
vásárolni még kevésbé
Hogyan is lehetne elképzelni engem egy áruházban
azonnal kihívnák a rendőrséget vagy a belső ellenőrzést
ha ezt az arcot az arcomat meglátnák egy áruházban
Tökéletesen antifogyasztói arc a kommersz teljes tagadása
Kérem jöjjenek azonnal itt van a konfekcióosztályon
egy kommersztagadó egy radikálisan fogyasztóellenes arc
Nem csoda
Haha
Ha radikálisak vagyunk legyünk radikálisak minden nap és mindenütt
ANYA Majd kicseréljük az egyujjast
Kicserélem egy ötujjasra
Vagy elhordom én
(Próbálgatja a kesztyűt)
De most elő a borral a borral elő végre elő elő
THOMAS Persze természetesen nem kérdés
ide a bort

Isznak

Végeredményben remekül használható kesztyű
norvég mintás ha jól tudom
ÁGOTA Síelni sem járok nem és vadászni sem óriásokra sem bálnára sem
THOMAS Apa vadászott igen
Undorító kétségtelen nem kérdés mennyire
De most az ünnep most a leves
Anya isteni levese
(Kanalazza a levest)
Finom
ÁGOTA Finom
ANYA Finom
THOMAS Olasz perfetto
semmi magyaros nehézség gyomorellenes roham
semmi niente
semmi az apai ízlés szerint
Tiszta déli ízek
Divino splendido
Rozskenyérrel különösen ízletes
ÁGOTA Rendkívüli straordinario
THOMAS És most a sült előtt még a sült előtt
az új napirend ismertetése
De előbb egy pohár vörös francia természetesen naturellement
Château Bellegarde remek excellent
Na most az új napirend
már alaposan kidolgozva
ANYA Apa is folyton napirendeket gyártott
ÁGOTA Magasfokú terrorizáció nem vitás
jól szervezett vitán felül jól
ohne weiteres
THOMAS Apa végleg meghalt és senki sem kívánja vissza
Különösen nem ide a mostani ünnepi asztal mellé
amikor mindannyian olyan boldogok vagyunk
ANYA Boldogok igen
THOMAS Téli napirend kétségtelen
ezt jegyezzétek föl
Anya Ágota jegyezzétek föl mindketten
Ébresztő reggel hétkor
semmi lustulás
nektek szabályos reggeli nekem csak egy kávé
egy erős kávé olasz
aztán munka regény és komédiamunka nekem
Ágotának a levelezés és a tisztázás
Anyának a háztartás
Egyébként semmi változás
Délben séta I
Délután séta II
Este fürdő a közös fürdő
aztán könnyű vacsora mint mindig
Olvasás közös közös olvasás zenehallgatás esetleg közös zenehallgatás
Ágota zongorázik kedvesen zongorázik
Központi lámpaoltás tizenegykor
kicsit előbbre hozva télen a nyári tizenkettő helyett
tizenegykor teljes sötét és csend
pihenés felkészülés a másnapra
ÁGOTA Nagyszerű remek
tökéletes téli napirend kétségtelen
THOMAS Racionális napirend vitathatatlan
Noha nem vagyok a racionalizmus felesküdt híve
de ebben az esetben tolerálható kétségkívül elfogadható
elviselhető racionalizmus
ANYA De most a pezsgő
Mennyire szeretem
ahogy csiklandozza az orromat
ahogy gyöngyözik
Pezsgő francia
Mon dieu
THOMAS Persze
Francia az is
mi sem természetesebb
Ünnep van
a pénz nem számít
ilyenkor mindenből a legjobbat
ANYA (innen kezdve egyfolytában kuncog, néha fölkacag)
Közeledik az éjfél
Himnusz
THOMAS Közeledik
És ma az éjfélből is a legjobbat akarom
a legjobb éjfélt akarom és a legjobb Beethovent
Beethoven és az én születésnapomon
Noha nem ma születtünk
Beethoven azt sem tudta mikor született
eleinte éveket tévedett
összecserélte magát a meghalt testvérével aki ugyancsak Ludwig volt
éveket tévedett
nem hogy a pontos napot tudta volna
Sőt egy időben azt hitte hogy nem is az apja az apja
nevetséges

Anya és Ágota fölnevet

Valami főúri származással hencegett
főúri eredettel nevetséges szegény
ANYA Beethoven őrült volt nem kérdés őrült
csak egy operát írt de azt háromszor
egymás után háromszor
THOMAS Csak a Himnuszt ne a Himnuszt nem akarom
magyarságtúltengés a Himnusz
példás magyarságteljesítés sőt túlteljesítés túlzott szorgalom
Nem azt ma nem
talán a Missa
talán
a nagy fúga
az Et vitam venturi talán
Innunk kell Beethovenre noha nem sikerült fölakasztanunk
Rám ne igyunk én nem számítok
rám ne ürítsünk poharat
Beethoven számít
Fordul az év és mi is úszunk az árral benne
ÁGOTA Én kiúszom elúszom holnap
Én kiúszom ebből a házból
Ki a nyílt tengerre
Haha
Túlúszom a bójákon messze túl
THOMAS Bolondság kincsem
Bolondság
Nyílt tenger
Micsoda lapos metafora
ebben a házban ez megengedhetetlen
az ilyen laposságok tűrhetetlenek itt
ÁGOTA Kiúszom a szabadba a nyílt vízre
amelyben elázik az összes napirend
hajótörést szenved a napirend és a szilveszter
Elbukik az ünnep a harmadik cigarettán
ANYA Inkább igyunk
(Iszik)
Beethovenre az őrült Beethovenre
THOMAS Ugyan már kincsem
miket beszélsz
badarságokat csupa sületlenséget nem kérdés
Ugyan mihez kezdenél nélkülem
össze vagyunk láncolva mindannyian
A családhoz láncolt zseni és a zsenihez láncolt család
ÁGOTA Most már végleg töredékben marad végleg
Befejezetlen és befejezhetetlen
A láncok lehullanak végleg te pimasz fiú
Pimasz fiú
THOMAS Majd én szerzek neked vőlegényt valami szellemi embert
csak lassan a testtel
csak várd ki a végét
Nyílt tenger lehullott láncok
micsoda női badarság istenem
micsoda giccs az én házamban az én szellemem tüze mellett
Most isteni itt veletek és ezt semmi nem zavarhatja meg
nem engedem hogy megzavarja
A véletlen család ezen az egy estén szubsztanciális lesz
egész évben regénymunka esszémunka és komédiamunka
De most semmi más csak a magasabb rendű bohémélet
Beethoven Goethe Szilveszter Születésnap
A szellem klasszikus bohémélete a mai este
és minden szilvesztereste hét éve
Apa szerencsés halála óta
veletek csak veletek
Anya Ágota
A megvalósult Vadkacsa
a mérnök akinek sikeres lett a találmánya
nem úgy mint a Vadkacsában
Ibsen is tévedett nem csak Csehov
nálunk megvalósult a Vadkacsa álma és nincs lövöldözés a padláson
és a konyhában sem
és vasalás idején sem soha
Itt tűzszünet van
amióta Apa szerencsésen meghalt
itt legfeljebb a szellem tüze ég az lángol szakadatlanul
(Dúdol, és ha a rendező akarja, az eredeti is megszólalhat lemezről, vagyis A denevér híres szakasza az első felvonásból)
Glücklich ist, wer vergisst
was doch nicht zu ändern ist
Énekeljetek velem
Énekeljetek
Sing mit mir
Ki elfelejti boldog az
azt amire nincs vigasz

Anya dúdol, Thomas átöleli

ÁGOTA Neked is van egy meglepetés egy kis ajándék
neked is jár valami ma este
THOMAS Mi miféle ajándék
nekem semmi sem jár csak ti jártok nekem
elég ha ti vagytok az elég ajándék nekem
már régen megtiltottam az ajándékokat
ÁGOTA Nem nem ma különleges este van
különleges megismételhetetlen
ANYA Ne Ágota ne
Énekelj velünk
ÁGOTA (a ruhája alól egy fényképet vesz elő, odanyújtja Thomasnak)
Ez még hiányzik az ünnephez
nélküle hiányos lenne a finálé
ezt még előkészítettem az estére
unikális vállalkozás kétségtelen
teljesen radikális megoldás nem kérdés
ANYA Úristen Apa
Hagyd abba hagyd abba
Ez Apa ez Apa
Mit keres itt
el innen el vele
Úristen
THOMAS Egy fénykép
egy fotó úgy látszik megmaradt
Egy képet sikerült megmentenetek
Síron túli lelet
sajátos kétségtelen
ANYA Én nem én nem mentettem
én ártatlan vagyok
Én nem vagyok radikális sem unikális nem
ÁGOTA Igen ez megmaradt nem égett el
ez nem égett el
Beethoven
a családi Beethoven
Hasonlítsd össze Beethovennel
Nem hasonlít a legkevésbé sem
most már láthatod
És nem hasonlít rád sem
a legcsekélyebb mértékben sem hasonlít
Nem hasonlít
hogyan is hasonlítana
Hiszen unikális mindkettő teljesen unikálisak mind a ketten
ANYA (kitépi Thomas kezéből a képet)
Nem hasonlít tényleg nem
Nem hasonlít
Unikálisak igen
THOMAS Add vissza azonnal
Azonnal add vissza
Tűzre vele itt a gyertya
Tűzre az összes emlékkel a rossz emlékekkel tűzre
Micsoda elfajzott lázadás
miféle megveszekedett pimaszság
Hogyan menekülhetett meg hogyan
amikor együtt égettük el az összeset
Micsoda túlélési erő
rémületes
Temetőkerti revolúció
a ravatalozó lázadása
az urnák az utcára vonulnak
felvonulnak visszatérnek az urnák
a hamu újból összeáll
összecsirizeli magát és odaül az asztalunkhoz
ÁGOTA Komédia
Ráadásul kutyakomédia
Elmegyek
A bőrönd becsomagolva semmi sem tarthat vissza
Megyek a kövér főorvosomhoz
Nincs más esély
Nincs
Vége a dalnak
Nem lesz több gépelés és tisztázása a kéziratoknak
és itt nem lesz több fényképtüzelés sem
(Rágyújt egy cigarettára az egyik gyertyáról, aztán elfújja az összeset)
THOMAS Nem
Nem mehetsz el megtiltom
Nem mehetsz ez képtelenség és kislányos badarság
Szégyenteljes a te korodban
Micsoda rövid szoknyás bakfistempó ez miféle kamaszlázadás
a te korodban
Nézz rám engem sosem érdekeltek a nők
senki soha
teljes nőtagadásban telt az életem
a szellem visszahúzódik a burkába és ignorálja a nőket
Senki soha nem foglalkoztatott
legfeljebb egy legfeljebb egy egy egy
(Dadog)
ANYA Úristen igyunk
unikális pezsgő francia naturellement
THOMAS Nézz magadra menj a tükör elé
Ez már szexuális aberráció
Szukaforradalom nősténybacchanália
Komikus
Nézz magadra
Nem vagy te sárló kanca nem
Hozz egy tükröt Anya hozz neki egyet
ANYA Hadd menjen megvagyunk mi itt ketten is
hagyd elmenni
Hadd menjen
Már az iskolában is nyakaskodott már az óvodában is
Nyakas bakfis nyakas bakfis
Mindig is önfejű volt a kicsim
Apa is mindig azt mondta
Önfejű ez a gyerek nyakasan önfejű
Mindig téged szeretett jobban
Ágota kicsit megátalkodott
ezt mondta Apa mindig
megátalkodott
Tamás a jobban kezelhető de neki mindenféle elképzelései vannak
mindenféle eszement ideái ezt mondta
(Picit spiccesen dúdol, nézegeti a fényképet)
Nem hasonlít
a legkevésbé sem hasonlít
Nem hát
(Dúdol)
THOMAS Nem Nem
Apa gyűlölt engem és én is őt
hiszen tudjátok jól
Minden szülői gépezet gyilkos gépezet
gyermekgyilkos alakulat gyermekellenes kommandó
és Apa élen járt a gyermekgyilkosok között
az első helyen menetelt mindig az első helyen a vezetők között
mindig az élcsapatban
Gyermekügyekben náci
A gyermeknevelésben vezető nyilas és ávós
ÁGOTA És a helyét te vetted át sikeresen
Apa sikeres halála után te léptél a helyébe
Sikeres Apa-pótlék a sikertelen író álarcában
Haha
De vége a dalnak
ahogy Bolond Istókod mondja a végén
Vége
A porondot felsöprik
a konfettit felporszívózzák fel
THOMAS Fölsöprik ha már egyáltalán
Fölsöprik fölsöprik
Ez képtelenség és abszurd vonás benned
képtelenség hogy folyton a műveiből idézel
ANYA Ez képtelenség tényleg lehetetlen
Fölsöprik fölsöprik fölporszívózzák
THOMAS Ha elmész itt összeomlik minden
összeomlik a világom amit Apa halála óta fölépítettem veletek
és nem lesz senki akivel beszélgethetek
Értelmetlenné válik a lakás és vele értelmetlenné minden
A káosz visszatér ha elmész
és mindent elborít
Kivel sétálok ezentúl
Ki hallgatja meg amit mondok
Kivel beszélhetek ebben a magányban
Ki másolja le a kézirataimat
Ki javítja ki a helyesírási hibáimat
Ki hallgatja meg ha szomorú vagyok és ki ha vidám
Kinek a vállára hajtsam a fejem
Kinek a kezével játsszam ha kedveskedésre támad kedvem
Kinek a haját simogassam kinek a tincseit
Kinek rendeljek kesztyűket sálakat
Ki simogat meg és ki takargat be ha fázom vagy beteg vagyok
Ki ül be velem olasz kávéra a kávéházba
Ki hallgatja meg az új drámám újabb jeleneteit
Ki járja be velem az antikváriumokat
Ki bámulja velem a zöldséghalmokat a piacon
Ki a húsos pult mögött a magyar disznót
Ki keres ki nekem adatokat a lexikonból
Ki jár könyvtárba helyettem
Ki fordítja le az olasz és angol szövegeket
Ki kísér zongorán ha énekelek
Kivel utazhatom a liftben
Ki köti meg a nyakkendőm
Ki ül be velem a kádba
Ki törölgeti végig a testemet
Ki iszik a poharamból
Ki eszik a tányéromból
Ki bámulja velem a felhőket
ÁGOTA Majd te
Majd te
Egyedül
Majd jól elleszel egyedül a kádban
ahonnan bámulhatod a felhőidet miközben énekelgetsz
Ezentúl egyedül kell csinálnod mindent
Új napirendet csinálsz újat
testre szabottat egyetlenegy testre szabottat
A magány a szellemi emberek sorsa nem ezt mondja Kandra a regényben
A magány acélossá tesz és támadhatatlanná
akinek senkije nincs annak mindene van
A kudarcból ered a legfényesebb siker
Nem ezt suttogja Jenő a Péterfy-regényben
Nem ezt suttogja a szállodai szobájában Velencében
Kovácsold fegyverré a magányodat
nem ezt szoktad mondani a kávéházban
Nem ezt nem
THOMAS De hiszen hiszen
de hiszen szeretlek szeretlek
ANYA (iszik)
Jaj
Nem értem
Egy testre szabott napirend egy testre
THOMAS (néha dadog)
Szeretlek Ágota
ki kell mondanom noha szégyellem kimondani
és undorodom a vallomásoktól
ANYA Undorodik tényleg undorodik
Teljes konfesszióundor
ahogy Kandra mondja A naturalizmus végnapjaiban
THOMAS Kicsúszott a számon és most már ott csattan az arcodon a mondat
Fönnakadsz egy mondat horgán és és és
ANYA És
THOMAS Fönnakadok én is én is
Valamikor egyszer elszóljuk magunkat
és aztán örökre együtt kell élnünk ezzel
beleköltözve az elszólásunkba
Elszólásokban telik az életünk
Hatalmas
végzetes következményekkel járó elszólásokban
és véletlenül a fölszínre bukott mondatokban
Szeretlek
nekem nincs rajtad kívül senkim
A magány is elég ha már a szájadig ér
A magány is romboló és gyilkos ha túladagolják
Fulladás és hörgés a túl nagy dózisban beadott magány
túl poros pokróc a nyakad körül a szádon
fullasztó takaró
Szeretlek testestül-lelkestül minden porcikámmal
szeretem a szoknyádat és a cipődet
az illatodat séta közben
a nedves szappanodat fürdés után
Maradj itt
ÁGOTA Tenorista
operai gyerek
ANYA Ne ezt ne Ágota ezt ne
ne ezt a hangot ne radikálisan ne
THOMAS Ha elmész kivégzel
Ha akarod megváltoztatjuk a napirendet
Átírom most rögtön átírom ha kell
Több szabadságot kapsz ha ez kell
ha csak ez kell megkapod
Rá is gyújthatsz néha ha akarod
máskor is nem csak szilveszterkor
Mindent megkapsz ha velem maradsz
megkapod az örök szilvesztert az állandó ünnepet
Eljárhatsz a főorvosodhoz ha nem tudsz magadon uralkodni
Szerzünk férfiakat ha akarod
Magam vetem meg az ágyadat
ÁGOTA Micsoda szellemi hulladék
szánalmas új romantika
THOMAS Nézz rám
Anya szólj neki
Nézzetek rám
Nem látod hogy vízben áll az arcom
Könnyek Ágota könnyek
Könnyek Anya könnyek
ANYA Nem értem
Mindjárt megőrülök
Mindjárt éjfél
Jön a Himnusz
A magyar Himnusz
Pezsgőt pezsgőt még
nem magyart franciát
ÁGOTA Nem hiszek már ebben nem hiszek ebben már nem
Szeretni te képtelen vagy ez nem kérdés
cselédet akarsz te nem szeretőt
nem szerető húgot vagy nővért
nem testvért a véletlen az összecsirizelt családban
ANYA Nem habzóbort pezsgőt
ÁGOTA Komédiás
Csepűrágó bohóc
Regényimitátor és drámaparodista
Egy Thomas Bernhard-imitáció
de silány annak is silány
Született hőstenor újromantikus és újszentimentális
Született és hazug és fals tenor és hőstenor
Baritont játszik de valójában csak egy rosszul intonáló hőstenor
Mikor még Apa élt nem merted volna megcsinálni mindezt
Féltél tőle és azóta szabad kezet kaptál
Nem hiszek neked és végigjárom az utat most már
Végig
Végig az utamat a nyílt tengeren
Paródia vagy Tamás
Thomas nevetséges
Egy rossz utánzat egy silány karikatúra
Nem Isten vagy az Ördög majma
Thomas Bernhard majma vagy semmi más Tamás
És mentsd meg magad ha tudod
Hozd meg az ítéletet
Légy eredeti
Radikális és originális és unikális
ANYA Nem Nem
THOMAS (hirtelen felhajt egy pohár pezsgőt vagy kettőt)
Megbuktam végem
Fordult az Idő és lement bennem a Nap
Apa visszatért nem volt elég jól elásva
feltörte a koporsó fedelét
kirúgta a szögeket a fából
és a Goldbach-sejtést követeli
Makacs halott
nyakas halott
virulens a velejéig kétségtelen
Mint a Kővendég Az operabarát végén
visszatér visszatér az asztalhoz
és teljesen önfejűen kotta nélkül zongorázni kezd
ÁGOTA Erősebb ő az erősebb
nem tudtad legyőzni gyenge vagy
Még egy hullával sem bírsz
Gyenge vagy tehetetlen
Ráadásul tudd meg hogy nem is az apád
ANYA Állj meg elég
Azonnal hagyd abba
ÁGOTA Nem is az apád
Apa nem volt az apád
Apa az én apám volt de nem a te apád
Egy álapával sem bírtál hogyan bírhatnál egy valódival
THOMAS Ócska hazugságokba menekülsz
Komikus abszurd nevetséges
ANYA Hogyan árulhattad el
Ez a mi titkunk volt a legfőbb titkunk
Hogyan
hogyan árulhattad el
Mindent tönkretettél mindent leromboltál
nem ezt ígérted mást mondtál reggel mást
Káoszt akarsz káoszt már látom
Pimasz lány velejéig pimasz
ÁGOTA (nevetve)
Nem akartam de elszóltam magam
hiszen hát elszólásokban telik az életünk
így telik kétségtelen
Ez a végső meglepetés
kettő járt nekünk hadd legyen neki is kettő
két meglepetés kettő
És most megkapta a zongorázó álapát
a pszeudoapát a valódi helyett
megkapta az asztal mellé a sült után desszertnek
THOMAS Ez lehetetlen lehetetlen
Képtelenség
Apa nem Apa nem mi mi mi mi
Mibe keveredtem
micsoda szégyen micsoda ócska kispolgári baromság
Titkok föltárt titkok az asztalnál az ünnepi gyertyák fényében
Hogy kerültem én ebbe hogyan
Ez nem én vagyok nem az én művem
Én mindig is megvetettem a helyzetkomikumot mindig is
ÁGOTA Tragédiából komédia
Tiszta komédia
Most visszaadom a komédiáidat
visszaadom vedd el fogadd
THOMAS Elutasítom visszautasítom
Nem
Nem ezt nem veszem át
Nem ez nem valódi komédia
ez pletykakomédia és titokcirkusz csupán
Nem nem ez a leglaposabb banalitás
maga a halálos a gyilkos köznapiság
a gyilkos közhelycsapda közhelycsapda
mely rám csattan most
és ez és ez a csattanós közhely megsemmisít
ANYA Rajtam csattan az ostor rajtam
egyedül rajtam
rajtam csattan a titokcirkuszban
THOMAS (Anyához)
Hülye
De hát akkor becsaptatok
Éveken évtizedeken át hazudtatok
De hát akkor mire volt a gyűlöletem
Egy álapát nem gyűlölhet az ember
Az álapa csak hamisítvány csak utánzat csupán
Ez nevetséges lenne nevetséges
ÁGOTA Igen nevetséges kétségtelen
THOMAS Ha ez igaz semmi sem igaz ami volt
minden az ellentétébe fordul
minden múlt eltörlődik azonnal és kárba vész
kárba vész minden és minden kifordul a sarkából
és én azonnal eltűnök érvénytelen
a kacagás bendője magába nyel
ANYA Apa úgy tudta hogy te vagy a fia
hogy a fia vagy úgy tudta
és úgy tudtad te is kétségtelen
Bocsáss meg fiam kérlek
egyetlen félrelépésem egyetlen csupán egyetlen
De nem bántam meg egyetlen percig sem
nem bántam meg nem
különben hogyan lenne ilyen nagyszerű fiam
Hogyan lenne ilyen mesés mérnököm
ilyen csodamérnököm Tamásom
THOMAS (egyre iszik)
Banális idióták közé kerültem
Úristen
Nincs nevetségesebb mintha csak utánzatok vagyunk
nem nevetségesebb ennél semmi
érvénytelen másolat utánzat a genetika tréfája
zsákutcás öröklődés pusztán félreértés semmi más
Apautánzat és fiúutánzat
kabarészínházi klónok
Csapdába hullottunk mindketten
céltalan apagyűlölet és cél nélküli fiúutálat
Halmozottan érvénytelen félreértések és titkok
családi ócska titkok halmozottan érvénytelenek
micsoda ostobaság
ÁGOTA Igen nevetséges röhejes bizony
Attól meg rettegsz tudom
Mindent inkább csak nevetséges ne légy
Röhej Tamás röhej
Egy statiszta volt az apád
egy színházi statiszta
Itt van még egy titok
ezt is megkapod
élj vele nyíltan élj nyíltan vele
Egy statiszta volt az apád annak vagy fia
ANYA Statiszta statiszta igaz ez igaz
De nem színházi
egy operai egy operai statiszta kétségtelen
Carmen Bajazzók Bohémélet A végzet hatalma
Operai statiszta dalszínházi statiszta nem vitás
De nincs okom megbánni nincs semmi okom
THOMAS De hát akkor mi féltestvérek vagyunk
Csak félig vérrokonok
Éreztem mindig hogy nem testvérként vonzol
Mindig ezt éreztem a szoknyád szagán
Csak félig rokonok
akkor hát megvan a magyarázat részben megvan a magyarázat
A nővér csak félvérnő nőfélvér félnővér
féltest és félnővér
ÁGOTA Hülye
THOMAS A véletlen család most kibomlik teljesen
kibontja pompáját virágba borul felragyog
A féltestvér és a félrelépés
Az anyai félrelépés mint félreértés
Egy félrelépés mint félreértés
Nem is rossz cím nem rossz
ÁGOTA (rágyújt megint)
Igen féltestvérek vagyunk mint a szereplőid a Játszi kedvünk végén
megírtad ezt is mindent megírtál mindent nem kérdés vitathatatlan
És megírtad azt is hogy
az elviselhetetlen révén fokozzuk az elviselhetetlent
kötelességünk hogy fokozzuk az elviselhetetlent
és ez kötelességem nekem is immár
És most fokozom fokozom fokozom
(Nevet)
ANYA Hülye
Ne fokozd
Megtiltom
Megtiltom a fokozást
THOMAS Sátán vagy tiszta giccs de ördög mégis és ezért meglakolsz
Meglakoltok mindannyian
A végzet hatalma Parasztbecsület
ez a téboly ez a téboly-giccs-áradat
ÁGOTA Ütött az óra a dalszínházban
ütött
Kacagj Bajazzó
THOMAS Igen ütött ütött
és vele ütöttél te is

Ágota fölnevet

Vége most mennem kell megyek
mennem kell végem és vége
a köznapiság eltemet és érvénytelenít eltöröl
az operás titok föltárul és és és
a közhelycsapda lecsattan
igen lecsattan és megadja hattyúdalom ritmusát
(Kirohan)
ÁGOTA Hülye
ANYA Nem értem
Miért csináltad ezt
Hogyan nézek a szemébe majd
hogyan ezek után a félrelépésem után
hogyan beszélek vele
Hóhér vagy igaza van

Közben a rádióban megszólal a Himnusz

félnővér félvérnő nőfélvér vagy mi
Elárultál megszégyenítettél lelepleztél
Miért
Makacs vagy önfejű ahogy Apa mondta igen
megátalkodott pimasz
a te apád mondta ezt
csak a tiéd a te apád
Inkább igyunk
Kacagj Bajazzó
Istenem megint a káosz
megint a zokogás a vállakon
megint egy öngyilkosság mint két éve
megint egy öngyilkosság
megint komédia dalszínház
Még szerencse hogy csak vaktölténye van
Még szerencse hogy csak vaktöltény
Vaktölténnyel vaklövés a tetszhalottra
Vaklövés vaklövés
(Nevetgél, iszik)
ÁGOTA Nem
élesre töltöttem
élesre töltöttem a pisztolyt
Élesre töltöttem az Apától maradt töltényekkel
Éleslövészet lesz ha lesz éles
és a vége nem teszthalott
ANYA Megőrültél tényleg meg
Ma ünnepnap Beethoven születésnap
Istenem
Ezt nem hagyhatjuk ezt nem hagyhatjuk
Tamás
(Ki akar rohanni Thomas után)
ÁGOTA Maradj
Neked is így lesz jó
úgysem tudnál a szemébe nézni ha visszatér
Most várni kell csak
Várni kell
ANYA (kérdve)
Gondolod
ÁGOTA És talán ő is tudja hogy nem vaktöltény
talán már tudja ő is feltehetően tudja
ANYA Gondolod
ÁGOTA Igen talán tudja
talán már valóban meg akar halni meghalni tényleg valóban
ANYA Gondolod
ÁGOTA Remélhetőleg a szájába lőtt
Fölfelé
megfordítva a pisztolyt
Föl a nyúltagyba ahogy kell

Anya eszelős hangon fölkacag

Csak lassan a testtel

Még szól a Himnusz, amikor kint a pisztoly hatalmasan eldördül, Ágota felugrik, és egy székkel leveri a rádiót. Teljes csend

ANYA Úristen
Remélem a szájába lőtt
remélem én is most már én is remélem
ÁGOTA (szünet után)
Vége
Feltehetően
ANYA Gondolod
ÁGOTA Ennyi elég bizonyosan
Ennyi elég lesz neki
Menj a telefonhoz
Ne nyúljunk semmihez
Menj
hívd a mentőket és jelentsd hogy meghalt
baleset volt véletlen vakvéletlen akcidentális eset
jelentsd a világnak hogy elvégeztetett
hogy Thomas halott
Szólj mindenkinek add hírül
hogy fiunk és testvérünk halott
Tamás a mi Tamásunk immár halott
És ne ez a zene szóljon a hullája fölött
ne a magyar Himnusz legyen a gyászzene
ANYA Maradj velem
most már maradj ne hagyj itt ne
Könyörgök
nem hagyhatsz itt nem
ÁGOTA Maradok nem megyek sehova immár
Itt maradok nem megyek el veled maradok
örökre
Nem hagylak el
Itt maradok örökre
Ha úgy tetszik örökkön-örökké
(Fölrakja a zenét: Beethoven: Missa solemnis, az Et vitam venturi fúga, a gyors szakasztól)

Anya a zene alatt meggyújtja a gyertyákat, és az egyiknél elégeti az Apa fényképét. Csönd, aztán hirtelen éles csöngetés

ANYA Úristen
A közös képviselő

Villámfüggöny. Teljes sötét