HOLMI

A folyóirat online kiadása


2008 április
 • Ferencz Győző: Nemes Nagy Ágnes hátrahagyott írásai elé
 • NEMES NAGY ÁGNES HAGYATÉKÁBÓL (I) (Közzéteszi Ferencz Győző)
 • Szép Ernő: NATÁLIA (IV) (Közzéteszi Vida Lajos)
 • Balla Zsófia: A NYÁR BARLANGJA
 • Rakovszky Zsuzsa: MAIA FÁTYLA
 • Fischer Mária: ITT ÁLLOK FEKETÉBEN
 • Fischer Mária: NÉLKÜLED
 • Fischer Mária: GYÁSZ
 • Székely Szabolcs: FARKAST KIÁLTÓ FIÚ A TENGERPARTRA MEGY
 • Székely Szabolcs: A PRÓBÁLGATÁS BALLADÁJA
 • Bartók Imre: AZ ORPHEUSZ-MOTÍVUM PAUL CELANNÁL
 • Sárándi József: TOLLRAJZ
 • Sárándi József: VÁLASZ HASONLATODRA
 • Jónás Tamás: ÖNÉRDEK NÉLKÜL
 • Jónás Tamás: A FÉLELEMRŐL
 • Bajtai András: AMIÉRT JÖNNEK
 • Varga Mátyás: HALLÁSGYAKORLATOK
 • Schauschitz Attila: MARLOWE SZERINT AZ ÉLET
 • Falcsik Mari: ANYÁM
 • Falcsik Mari: REMÉNY
 • Bódis Kriszta: NYOLCADIK PART: KATHERINE MANSFIELD
 • Falcsik Mari: ALKALMI
 • Fisli Éva: ÚRNŐ ÍR. Margaret Atwood verseihez
 • Margaret Atwood: A KIRKÉ/SÁRVERSEK-CIKLUSBÓL (Fisli Éva fordítása)
 • Margaret Atwood: MI/NEM (Fisli Éva fordítása)
 • Mesterházi Mónika: ROBIN, MINT VÖRÖSBEGY? Kulturális és nyelvi különbségek – valódi szöveg fordításakor (angol nyelvből)
 • Centauri: ACCIPITER SAPIENS
 • Mohácsi Sándorné: RÉTI ÉKEK
 • FIGYELő – VÁRI GYÖRGY: AMEDDIG ÉLÜNK (Konrád György: A látogató)
 • SZEGŐ JÁNOS: RÉSZBEN EGÉSZ (Egészrész – Fiatal költők antológiája, Szerkesztette: K. Kabai Lóránt)
 • DECZKI SAROLTA: EGY CSALÁDREGÉNY
 KEZDETE (Oravecz Imre: Ondrok gödre)
 • RADICS VIKTÓRIA: A NÉGY ELEM (Farkas Péter: Nyolc perc)
 • Wilheim András: EGY FELESLEGES KÖNYV (Mészöly Miklós: Műhelynaplók)
 • Ullmann Tamás: A MEGTALÁLT TAPASZTALAT KÖNYVE (Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés)
 • Hernádi Miklós: AZ AVANTGÁRD, AMELY
 AVANTGÁRD MARADT (Gyűjtemények Budapesten és Bécsben)
 • Pintér Tibor: AZ EROTIKA REGISZTEREI (Veszedelmes olvasmányok. 
Erotikus illusztrációk a 18. századi 
francia irodalomban)
 • A HOLMI POSTÁJÁBÓL (Ferdinandy György levele; Beck András: Írók az antikváriumban)
 • |
  � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!