HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes vltozata |
 • A HOLMI postájából
 • Búcsú a HOLMI-tól
 • Figyelő
 • Fordítás
 • Interjú
 • Kotta
 • Legfrissebb
 • Levelezés
 • Napló
 • Nekrológ
 • Próza
 • Tanulmány
 • Uncategorized
 • Vers
 • Visszaemlékezés
 • Vita
 • Főoldal
 • Rendezvények, hirdetések
 • Kereső
 • Repertórium
 • PDF Archívum
 • Lexikon
 • Impresszum
 • Bejelentkezés


  Mihent az rk nyomtatsba egy egsz nemzet elt el kezdenek egymssal vetlkedni, azonnal meg indul a szp elmlkeds...

  George Szirtes: ÉSZAKI LEVEGŐ – MAGYAR NOVA ZEMBLA

  George Szirtes

  ÉSZAKI LEVEGŐ – MAGYAR NOVA ZEMBLA


   

  „Mint északi, fagyott szavak.”

  (Samuel Butler: Hudibras)


   

  „Legnagyobb elképedésemre rá kellett jönnöm, hogy szavaink megfagytak a levegőben, még mielőtt elértek volna annak a füléhez, akihez intéztük őket. Feltételezésem hamarosan igazolódott, amikor is a növekvő hidegben az egész társaság megnémult  helyesebben megsüketült, hiszen, mint később kiderült, mindenki úgy tudta, hogy ugyanolyan jól beszél, mint annak előtte; csakhogy amint napvilágra jutottak a szavak, menten összetömörödtek és elvesztek. Nyomorúságos látványt nyújthattunk, amint bólogatunk és tátogunk egymásra, mindenki beszél, de senkit nem hallanak. Egy tengerész egy mérföld távolságban közeledő hajónak próbált jelezni: integetett, rekedtre suttogta a torkát, majd’ kiköpte a tüdejét, de mindhiába.

  Siralmas helyzetünk három hétig tartott. Végre megfordult a szél, s köröttünk a lég felengedett. Kabinunk azonmód megtelt valami száraz kattogással, mint később kiderült, pont a fejünk felett mássalhangzók recsegtek, s zajukba időnként pisszegés vegyült, amit én az angol nyelvben oly gyakran előforduló sziszegő hangoknak tulajdonítottam. Hamarosan suttogások szellőjét éreztem játszani fülem körül; ezek, puha és könnyű anyagból lévén, azonmód folyékonnyá lettek a kabinunkon keresztülfúvó meleg szélben. Hamarosan szótagok és rövid szavak, végül pedig teljes mondatok következtek, melyek fagyottságuk állapotja szerint olvadtak fel elébb vagy utóbb; így hát ekkor már mindazt hallottuk, ami a három, hogy úgy mondjam, néma hét alatt mondatott ki. Igen kora reggel volt, meglepetésemre mégis ezt a bejelentést hallottam: »Sir John, éjfél van, takarodó ideje.« Felismertem a kormányos hangját, és miután összeszedtem a gondolataimat, arra a következtetésre jutottam, hogy e szavak nyilván napokkal korábban hangozhattak el, ám az enyhülés beállta előtt nem hallhattam őket. Olvasómnak nem fog nehezére esni, hogy elképzelje a legénység elképedését a zsibongó beszélyt hallván, amidőn a száját senki fel nem nyitotta. Az általános megrökönyödés közepette huzamos káromkodás- és szitoközön ütötte meg fülünket, a reszelős hangról felismertem a fedélzetmestert, ezt a felettébb epés fickót, aki alkalmasint szitokszavakkal és átkokkal illetett, azt hívén, hogy nem hallom, minthogy korábban számos alkalommal csigára húzattam ez okból, amit, említett istenes felfohászkodásaira tekintettel, ez alkalommal sem mulasztottam el, amint a szemem elé került.”

  (Nova Zembla* – Sir John Mandeville** lovag naplója. Idézi: Joseph Addison a Tatler 254. számában, 1710.)


   


   

  1. Észak felé


   

  Indulni, csak úgy, az orrunk után,

  biztos földje felé a rációnak,

  jó széllel, túl az erkölcs délkörein,

  csücsülni egy bőrönd meleg ruhán,

  a kellő szellemi munícióval:

  ez az eltökélt utazó szerint


   

  az álmok netovábbja. A vonat

  hosszú volt, mint az éj, mint az emlékezet.

  Megtorpant. Nézegette a külvasúti

  tájat, erősnek érezte magát.

  A tél ropogott, a bőrnyúzó hidegek

  jutottak eszembe és hogy előrejutni

  milyen nehéz a hóban. Ámde végre

  északnak megyek, s ott elnyeri minden

  az értelmét, véltem, s elég erős

  voltam belenézni észak szemébe,

  mert megtalálom majd csak a szót, reméltem,

  a jó szót, amit mindenki keres.


   

  Meglódult a vonat, megint haladtunk,

  a dohányzók a hátsó kocsiban, zsúfolt tömegben,

  újságos öregek, álmatag, ifjú nők,

  pár gyerek: sírdogáltak vagy aludtak.

  Mintha észak csupán elérhetetlen

  délibáb volna az ablak előtt,


   

  illúzió a táj. Otthonunk Európa

  képzete: csak utaztunk, hogy ki-ki megtalálja,

  ahol lennie kell tudtunk szerint.

  Sötétség borult odakint a dombra –

  arcom tükörképe vetült a tájra,

  az egész szűz terepre odakint,


   

  amely ránk várt. Lettél volna velem,

  mondanom sem kéne, mekkora volt ott

  az izgalom. Kövült fény lett a jégből.

  A magyarázatok földjén már semmi nem

  törhette meg a kemény, tiszta dolgok

  fényét: egyre jobban ragyogtak éjjel.


   

  Történelem, ó, tudnál csak szólni nyelvén

  a hidegnek, tartanál csak bárha egyszer

  északra, saját fagyott szíved fele,

  most is régi kottákból énekelnénk,

  elveszthetnénk sok agyonhasznált ősrégi koffert,

  s lehetne végre mindenkinek felejtenie,


   

  mert épp a furcsa, zord, sőt idegen hidegben,

  ahol a jég, ha néhol megrepedt,

  bálnák bukkantak ki hatalmasan,

  s buktak le újra, ott kellett keresnem

  az elmondandó történetemet,

  úgyhogy alhattam is vagy leihattam magam,


   

  mint más népségek ott fönn, hisz utaznak épp elegen

  a hómezőkön át, ájultan, ám melegen.


   


   

  2. Nova Zemblába érve


   

  Nova Zembla vizén a szó úgy fagyott belénk,

  csak tátogtunk, de mint aki kínlódva rág,

  a világ, mint deres lehelet tűnt elénk,


   

  tömör felhő vagy épp egy elveszett világ

  amorf váza, de hangfoszlányokkal teli,

  mintha ott szólna benne gyengédség, durvaság,


   

  dicséret, szemrehányás, s a fagyos csendben ki-ki

  eltűnődhetne, s így felidéződhetne talán,

  a titok és remény, mely a kései rést üti


   

  a megkövült emlékezet falán,

  hogy megtudjuk, mit is mondanak ott, ahonnan

  eljöttünk, hogy szívünk pontosan mi után


   

  tört meg, történelmünk mely pillanatban

  siklott ki. Persze lett mélabú, rettenet,

  amikor kiderült, hogy mindenütt halott van,


   

  mikor előkerültek mind a rejtegetett,

  gyönyörű szeretteink, az utcasarkon

  álló puskás, gránátos gyerekek,


   

  a megénekeletlen testek a háborús rom

  alatt, akikre egy-egy épület úgy rogyott,

  ahogy összeomlik a tüdő, lassan, lecsuklón,


   

  ha elfogyott levegője, a tisztára mosott

  hullák, a pék előtt az öregek sora,

  az akasztottak a betonudvaron, meg a sok


   

  futószalagon hozott ítélet… de hova

  temethetnénk is őket, ha nem ködpléd alá:

  fagyos leheletünkbe? Rettegés meg soha


   

  ki nem hunyó remény… Történelmünk a halál

  emléke, a gyerekkor nálunk éppen ez

  a fagyott felhő, ez az eltűnt Názáret, ahol


   

  indult kálváriánk. Érezzük is jeges

  csókját e szinte szilárd, tojásdadforma gőznek,

  melyben, mint kapszulában, hangunk nem is neszez.


   

  Jöttünk tele jó reménnyel. Hisz frissebben levegőznek

  a tüdők a hidegben, amúgy meg rendben kötél, vitorla,

  a kereskedelmi utak is igencsak kedvezőek,


   

  van áru, ajánlhatunk sok drága, ritka

  fűszert: ciprusmagot, sáfrányt, s ha ez kevés,

  vérünket, életünket. De egyelőre itt a


   

  csöndbuborékba fagytunk, feleségek, férjek és

  gyerekek, moccanni köztünk senki sem mer.

  Hangunk tart ki tovább vagy e hideglelés?


   

  Majd elválik, csak legyünk türelemmel.


   


   

  3. Képzelt enyhülés


   

  Pont a fejünk felett mássalhangzók recsegtek

  – így Mandeville. De én géppuskarecsegést

  meg bombarobbanást hallok. Minket betettek


   

  karanténba, egy apró szobába, öcsémet és

  engem. Pattognak a mássalhangzók fejünk felett,

  rejtelmes, láthatatlan hangok, megannyi kész


   

  ítélet a kinti világról, a szürke, csüggeteg,

  lassacskán télbe csúszó ősz ügyében. Alant,

  az utcán zajlik az élet, de mi, a két beteg,


   

  kizárattunk belőle, ez a nyenyerehang

  a saját kódrendszerünkön kifog.

  Szüleink arra várnak, hogy a rádió nyugtalan


   

  perceiket kitöltse. Kik a harcosok?

  Kiknek a hangja recseg a világra?

  Csak játék fegyverünk van, az se sok,


   

  zászlónk egy pici ólomkatonán a kokárda.

  Odakint alakul egy egész újfajta nyelv,

  s a száműzetés különös illatú sok virága


   

  nő ki bennünk a bánat emez új nyögéseivel,

  az ahokkal meg ókkal: a megbántott fanyar

  mellékneve vagy épp az örökös levert,


   

  s egy mézes, furcsa főnév, mely a torkunkban kapar,

  talán a győzelem és dicsőség neve,

  mely nem is név, hanem egy hatalmas szobor,


   

  ahogy talapzatáról éppen zuhan lefele,

  és közben az a zaj, az az iszonyú zaj,

  az az artikulálatlan mássalhangzó-zene.


   

  De mi persze, két fiúcska, semmi baj,

  a másodikon skarlátból lábadozunk.

  Nem beszélünk egy hangot sem a majd


   

  csak később eltanulandó nyelvből, mely a városunk

  teszi tönkre. Ismerős csak később lesz fülünknek

  dörgő története, a sok nyelvtani csonk


   

  később áll össze. Az arcizmok jól megmerevednek

  a gyakorlástól. Hamar minden ropog-recseg.

  A sok mással- s magánhangzó lassan felenged.


   


   

  4. Északról délnek


   

  Itt északon a tenger ahhoz nem elég hideg,

  hogy a szájpadlásra tapassza a nyelvünk.

  Idefent a mássalhangzók recsegése az otthonos

  bankóropogás, bár ezt a jó öreg

  valutát délre tőlünk csak néhány igen elnyűtt

  helyen váltják. Mielőtt az elektronikus


   

  vihar kitört, mikor még a hírek sóhajokként

  terjedtek a gangokon, akkor sosem feledtük

  az emberi hangokat az idő liftjébe rekedve

  az elhanyagolt bérházakban, hol időnként

  öregek halódtak, és a szomszéd meg a felettük

  lakó elhanyagolt, ám művelt diák se kereste


   

  őket jó ideig. Amott, abban a déli

  országban, fel a lépcsőn kettesével szaladtunk

  és a rugós nyugágyon szeretkeztünk s ezalatt

  hallgathattuk a rádiót, míg el nem zárta a néni

  mellettünk, és a hangos házaspár pont alattunk

  krákogva, szipogva vágott ritkán használt szavakat


   

  egymás fejéhez. Ami jeges, maradt jeges,

  akár a fehér frizsider, fehéret énekelvén:

  zavaró, de otthonos. Annak volt a jele,

  hogy működnek a dolgok. Majd, egy különleges

  napon, olvadni kezdett, ki-kialudt a jelfény,

  és felbolydult a bérház is valamelyest.


   

  A virágnyelvet felejtsük el, a sok metaforát.

  Jó lenne, ha e nem várt enyhülést értenénk.

  A halottak a jégszekrényben érthető

  nyelven dalolnak, az utakat rendben lesózták,

  a forgalom halad a szabályok szerint.

  Legyen mindenre meg a kiszabott idő.


   

  Nova Zemblába tán most az idő berobbant.

  Tán a recsegő mássalhangzók szóltak a már jó

  ideje velük alvó magánhangzóknak is.

  A légzés tán meg a puskák központozása jobban

  hasonlít, mint ahogy képzeltük, a rádió

  viharzó hangjai, a nyekergések, hamis


   

  sipítások, kopogások teremtenek talán

  élhető múltat. Ötven éve imbolyog a

  ladikunk, ötvenhat óta. Víztől kotyogó hajó,

  ingó padlójú gyerekkor, hazudós kapitány.

  Van úgy, hogy felmerül a névváltozás joga.

  Így lett egyszer csak a Reménység Foka: Jó.


   

  Imreh András fordítása


   


   


   


   

  Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!