Somlyó György

 

 

SZONETT

 

egyik, amely hiányzik a „Talizmán”-ból

 

 

Gyerekkoromban minden gyerek azt dudorászta

„Teve van egy púpú, van két púpú, van négy púpú, sőt több…”

Ember is van aki rekviemet szerez a halottainak

És van aki magamagának szerez rekviemet

 

De van olyan is aki megszökik halála elől

Nyakára keríti köpenyegét és nyolcvankét évével

Azóta is fut vele a vasparipa után elege lett a háborúból

És a békéből amely majd újra háborúba fordul

 

Mindenét letette Ásztapovó pályaudvarára

A pályát is az udvart is a kertet is az istent is

A grófot is az írót is hogy végezetül semmije se legyen

 

A nagyfutásban érezte ahogy ványadt vállairól

Legördül – mint a boroshordók – a halhatatlansága

Ami csak addig tartható fenn ameddig létezünk.