HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes vltozata |
 • A HOLMI postájából
 • Búcsú a HOLMI-tól
 • Figyelő
 • Fordítás
 • Interjú
 • Kotta
 • Legfrissebb
 • Levelezés
 • Napló
 • Nekrológ
 • Próza
 • Tanulmány
 • Uncategorized
 • Vers
 • Visszaemlékezés
 • Vita
 • Főoldal
 • Rendezvények, hirdetések
 • Kereső
 • Repertórium
 • PDF Archívum
 • Lexikon
 • Impresszum
 • Bejelentkezés


  Mihent az rk nyomtatsba egy egsz nemzet elt el kezdenek egymssal vetlkedni, azonnal meg indul a szp elmlkeds...

  Farkas Arnold Levente: Kikér; L. vagyok

  Farkas Arnold Levente

  KIKÉR

   

  Kikértem a legolcsóbb sört,

  gyónni készülök, olvastam teg

  nap egy házról, jó és rossz

  határán áll, eszembe jutott

  erről egy másik olvasmány

  élmény, szinte még gyerek

  voltam, amikor olvastam egy

  másik házról, határon állt

  az is, két ország határán,

  olyannyira, hogy a hálószo

  bában alvó feje az egyik or

  szágba nyúlt, a lába pedig

  a másik országba lógott, ez

  zel persze nem azt akarom

  mondani, hogy az egyik or

  szág jó volt, a másik pedig

  rossz, eltöltöm itt azt a kis

  időt, amíg harangoznak.

   

   

   

   

  L. VAGYOK

   

   

  F. A. L. vagyok, az atyám fi

  a, atyám F. A., az atyja fia,

  nagyatyám F. A., az idősebb,

  nem él már, meghalt, ta

   

  vasszal megivott 60 liter alma

  pálinkát, nyáron a földbe rak

  tuk, attól féltem, élve temet

  jük el, olyan volt a nyitott ko

   

  porsóban, mintha élne, mint

  ha mozogna a bajsza az or

  ra alatt, atyám kézenfogva ve

  zetett a virrasztásra a sötét

   

  ben, atyám megbotlott a lefek

  tetett villanypóznában a sötét

  ben, de lehet, hogy ez előbb

  történt, amikor nagyanyámat

   

  temettük a sötétben, amikor

  nagyanyámat temettük, tél

  volt, amikor nagyatyámat te

  mettük, nyár volt, nagya

   

  nyámnak vérzett az agya,

  nagyatyámnak vérzett a

  gyomra, a gyászolóknak

  vérzett a szíve, nagybátyám

   

  ráhajolt nagyatyám halott

  testére, és azt sírta romá

  nul, hogy atyám, atyám,

  miért hagytál el engem,

   

  nagybátyámon színes ing volt,

  nagyatyám kifogástalan öltö

  zékben feküdt a nyitott koporsó

  ban, a toron szóba jött az

   

  tán az örökség, nagybátyáim

  lerészegedtek, a szomszéd kulcs

  ra zárt mindent, nehogy lába

  keljen valami jószágnak, nagya

   

  nyám halála idején pásztort ját

  szottam a pásztorjátékban a temp

  lomban, atyám hamarabb eluta

  zott, mi később mentünk utána

   

  vonattal, anyám, öcsém meg én,

  ez volt az első alkalom, hogy a

  tyám nélkül utaztunk atyám szü

  lőfalujába, atyám kijött elénk az

   

  állomásra, örült nekünk, de a

  szemén láttam, hogy szomorú, lát

  tam a szemén, hogy sírt, meg

  halt, mondta, tudom, mondtam.

   

   

   

   

  Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!