Kiss Judit Ágnes

ISTEN GYOMRÁBAN


 

Istenem, ellenem nem küldtél cethalat,

mikor hányódni láttál. Benyeltél te magad.

Előbb szereteted oldott, akár a nyál,

s most szándékod emészt, mint a gyomorsavak.

Három napra-éjre avagy három évre

beléd vagyok zárva, s nem jutok ki élve,

míg bűnöm bőrömmel együtt le nem rohad

rólam, s alázattal nem nyívok az égre.

Okádj ki magadból, mert sem hideg sem hév

nem vagyok, sem szolgád sem pedig ellenség.

S arról, hogy valaha prófétádnak hívtál,

benned is, bennem is halványul az emlék.

Tudom, nincs bocsánat, így hát nem is kérek.

Marj szét szándékoddal, nincs már bennem lélek,

mi megmarad, hogyha beled salakjaként

tenger fenekére ürítesz ki végleg.


 


 


 


 

HÁROM NÉPDAL


 

1. moldvai


 

Alig várom, édes rózsám,

hogy bosszúm megálljam,

gyökereid a kertemből

végre kikapáljam.


 

Leveleid, virágaid

máglyába rakálják,

gyümölcseid megtapossák,

disznók felzabálják.


 

Megbocsátok, édes rózsám,

csak véred óhajtom,

cseppjeit mind összegyűjtöm,

egyszerre felhajtom.


 

Szép szemeid folyassa ki

könnyekkel a bánat,

vessz el, vessz el, édes rózsám,

sírok majd utánad.


 


 

2. bolgár


 

csapzott tollak vánszorognak

halpikkelyek fulladoznak

örvénylenek szivárványok

mélybe nyílnak tarka árkok

elterül szélesen

olaj a tengeren


 

hulló tollak foszladoznak

fényes pénzek száradoznak

felhők nézik lesben állnak

sok színét a pusztulásnak

elnyúlik kéjesen

olaj a tengeren


 

meghűlt testek oszladoznak

sárgás csontok porladoznak

víz színén a vékony hártya

mérget köpköd önmagára

felkacag élesen

olaj a tengeren


 

csillogok fényesen

olaj a tengeren


 


 

3. makedón


 

Szétfeszítesz

Csontszilánk fogaim között.

Felsebeztél

Most véres szavakat köpök


 

Megbocsátok

Kés villan mosolyom mögött

Visszatarthatsz

Ölelj át mielőtt ölök.