Kicsi Sándor András

SPENÓTHÁZ ÉS ELIZÉLT PALOTA

A legefemerebb neveknek is lehet érdekességük, még ha csak eltűnő épületek
gúny- vagy becenevei is (Zolnay Vilmos & Gedényi Mihály: A régi Budapest
a fattyúnyelvben. Fekete Sas, 1996: 25–29). Az 1960-as évek második felétől,
különösen az 1970-es években a korstílus kifejezőiként szerénytelenül épültek
a budapesti foghíjakon a rendkívül modernnek ható, üveg- és alumíniumhomlokzatú,
funkcionalista irodaházak. A nép azonban nem szerette őket, megrendelőik és
az építészek – szakmai kifejezéssel – belevágtak a városszövetbe, s megszülettek
a Spenótház és Elizélt Palota becenevek a városkép e modernkedő, gyorsan és
ügyetlenül készített, hivalkodó otrombaságaira. Az elnevezések érdekessége,
hogy egyik jelentésükben specifikusan egy meghatározott épületet jelölnek,
másrészt viszont kiterjesztve több más hasonlót is. (A Vörösmarty és Roosevelt
téren kívül is ki-ki megtalálta a maga spenótházát és elizélt palotáját, melyek
így köznévként is értelmezhetők, s kisbetűvel is írhatók.)
Az 1990-es évektől számos ilyen ház sorsa megváltozott. 1998-ban a Hungarotex
irodaház (készült még 1967-ben) szerkezetig való visszabontása történt meg
a Kossuth Lajos utcában. Ez volt a Belváros legmagasabb épülete, tizenöt emeletes
irodapalota a világháborúban elpusztult Nemzeti Kaszinó helyén. A Chemolimpex
Deák Ferenc utcai tömbje után (1964) a második nagy, modern épület volt a
városmagban. 1999-ben Bellevue-irodaház lett belőle.
A budai Fő utca 14–16. szám alatt a hétemeletes Industrialexport székház 1979–80-ban
készült, de 2003-ra teljesen lebontották, s 2004-ben új palota épül a helyére.
Az Elizélt Palota, a tízemeletes Vörösmarty téri ORI-irodaház 1971-ben épült,
számos kulturális intézmény székhelye volt, de lebontják, s 2005 végéig új
épület kerül a helyére. Magának a teleknek a sorsa is érdekes: 1812–1847 között
a pesti Német Színház állt itt, 1873–1957 között a II. világháborúban súlyosan
megrongált Haas-palota, majd a terület parkoló lett. Az Elizélt Palota becenév
eredete a párizsi Palais de l’Élysée-re (röviden csak l’Élysée) vezethető
vissza, amely hagyományosan a francia köztársasági elnökök székhelye.
A kilencemeletes Spenótház szintén 1979–80-ban épült a pesti Roosevelt téren,
de 2005 tavaszára szerkezetileg lebontott, átépített ház áll majd a helyén.
A háborúban bombatalálatot kapott régi, kétemeletes, klasszicista Ullmann-ház
helyén épült, amely a XIX. században Európa Szállóként volt Pest nevezetessége,
később pedig rendőrkapitányság kapott benne helyet. (Híres volt bálterme,
amelyet romjaiban egészen 1967-ig lehetett látni.) Az Akadémia és a Gresham
mellé szánt új házat három nagy külkereskedelmi cég, a Medimpex, a Tanninpex
és a Kikex közös székházának tervezték 1969-ben, de a szándékok, tervek módosultak.
Az építkezés 1971-ben elkezdődött, s 1973-ban eljutott a szerkezetkész állapotig,
ekkor azonban megrekedt a projekt. Végül 1981 januárjára készült el a spenótzöld
épület, s ide költözött az Országos Tervhivatal, a Munkaügyi Minisztérium,
az Országos Anyag- és Árhivatal. Később más lakói lettek a háznak, utóbb privatizálták,
s 2003-tól átépítik. Érdemes megemlíteni, hogy mind a Spenótház, mind az Elizélt
Palota fő tervezője Hübner Tibor volt.
A spenót egyébként – nem túl népszerű fogás lévén a menzákon – többféle zöld
színű dolog beceneve lehetett, így a bölcsészek körében évtizedekig a hatkötetes,
zöld borítós irodalomtörténetnek (Sőtér István, szerk.: A magyar irodalom
története 1–6. Akadémiai, 1964–1966). (A könyvről egyébként a rá túl sokat
hivatkozó egyetemi oktatók is megkapták a Spenót gúnynevet, például az ELTE-n
– ezt a megnevezését egyébként öntudatosan vállaló – Tolnai Gábor.)
Tulajdonképpen külön témául szolgálhatnak a szintén hivalkodó szállodák is,
így a a pesti Duna-part lerombolt szállodái helyén épült újak, a várbeli Hilton
stb. Itt talán csak egyről, a viszonylag korai budai Budapest Szálló Európában
építészeti kuriózumnak számító épületéről érdemes megemlékezni, amely ételhordóalakjáról
kapott többféle becenevet. 1967 szilveszterén nyílt meg, 1996 áprilisában
féléves felújítás után újra átadták.