HOLMI

A folyóirat online kiadása


2004 november
 • Horatius: VENUSHOZ
 • Horatius: TIBULLUSHOZ
 • Horatius: HOGY LEHET AZ, MAECENAS (Kőrizs Imre fordításai)
 • Szilágyi János György: AZ ANTIK KLASSZIKUS KÖLTÉSZET FORDÍTÁSÁNAK AKTUALITÁSA
 • Várady Szabolcs: BÍBELŐDÉS CATULLUS NÉGY SORÁVAL
 • Ritoók Zsigmond: KÖLTÉSZET ÉS RETORIKA A GÖRÖGÖKNÉL
 • Horváth Andor: „ÜDVÖT HOZOK ÉS GYŐZELMET HELLÁSZNAK”
 • Kántor Péter: MEGMUTATOM A KOSARAMAT
 • Kántor Péter: A HÍDON ÁT
 • Kántor Péter: ESTE
 • Nádasdy Ádám: ELEMI CSAPÁS
 • Nádasdy Ádám: ÖRÖK REPÜLŐTÉR
 • Nádasdy Ádám: BAKTÉRÍTŐ
 • Nádasdy Ádám: A TENGER
 • Határ Győző: MERENGŐ ÉJSZAKÁK
 • Határ Győző: MENETREND
 • Polcz Alaine: TESÓKÁM, ESZTER
 • Bari Károly: KELETI DALLAMRA
 • Dragomán György: TULIPÁNOK
 • G. István László: BURGER KING
 • G. István László: AZ ÓRÁS
 • G. István László: FŐPINCÉR
 • Czilczer Olga: FÉNYCSÓVA, KINYÚLÓBAN
 • Czilczer Olga: PERCEK, FUTAMOK
 • Czilczer Olga: A FÁN FÖLFELÉ
 • Dunajcsik Mátyás: BAROKK OLVASÓTEREM
 • Philip Larkin: LÉGYEN E VERS (Miklya Zsolt fordítása)
 • Miklya Zsolt: HOMO HOMINI LUPUS (Larkin után szabadon)
 • Miklya Zsolt: AHOGY A TEASAPKÁT LEVETTE
 • Hidas Judit: A FOGORVOSOM
 • Fulvia LEVELE VÁRADY SZABOLCSNAK
 • Fulvia: KOCSIVERSENY
 • Tokai András: AZ ELSŐ BUDAPESTI ACTIVITY A HATVANAS ÉVEKBEN
 • Balogh Tamás: „ÚJ REGÉNYEN DOLGOZIK KOSZTOLÁNYI DEZSŐ” (Az el nem készült „Mostoha” keletkezéstörténete)
 • Bodor Béla: AZ Ő SZEME SZÁRAZ. NÉZNI AKAR VELE (Tóth Krisztina: Síró ponyva)
 • Kőrizs Imre: A NYUGALOM MEGZAVARÁSA (Csehy Zoltán fordításai)
 • Balázs Imre József: TALÁLTAM EGY KÖNYVET (Szántó György első regénye, a „Sebastianus útja elvégeztetett”)
 • Kiss Lajos András: A SZÉLSŐSÉGEK TALÁLKOZÁSA (B. G. Rosenthal (szerk.): Az okkult az orosz és a szovjet kultúrában)
 • |
  � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!