Fodor Ákos

PETRIMPROVIZÁCIÓ

például a pohár olyan makacsul nem és nem
csörrent meg, hogy végül mégiscsak fölvettem és egy
végtelen monológ nehezen követhető
fordulatainak utánafutni próbálva, enyhén már
szédülő agyamban mind szédítőbb örömtől
kísérve vált mind egyértelműbbé az egyedül fontos,
hogy ugyanis ő mormog és mikor kamaszosan
magasabbra bicsakló hangon azt mondta épp, hogy
„az Ateistenben se lehet megbízni,
a kurvahalálba…!”
„MEGVAGY, Gazangyal” vigyorogtam – s persze, szótlanul