Szepesi Attila

SÁROK-HEGYI LAGZI

Beregszászi emlék

a présházak ködében
keringtek varjuszárnyon
vőfélyek és anyókák
ott ropta táncát köztük
Kisjankó és Pipiske
a guti javasasszony
és Haddelvégre-sógor
a macsolai hentes
csillogott pitykegombja
rúgta a port mezítláb
egy szende szelindekkel
Kanyó a görbe sintér
ugratta hegedűjét
Bumbák az öreg dádé
a ragyás cimbalmos meg
csépelte szakadt húrját
sakálhangon vonított
húzta a kancsi bőgős
míg cirpeltek a tücskök
miákoltak a macskák
huhogtak fülesbaglyok
csak Bőgel-szomszéd látta
a farkasfogu pallér
hogy Csákó s Arabella
vőlegény és menyasszony
a teliholdra szökkent
ahogy éjfelet kondult
a püspöktemplom tornya
s ott ropták már a csárdást
vidáman hujjogattak
szökkentek mint a szöcskék
aztán lekalimpáltak
a Sárok-hegy porába
mikor a hold beléhullt
a Vérke-parti ködbe