HOLMI

A folyóirat online kiadása


2003 március
 • Parti Nagy Lajos: ADY-CÉDULÁK
 • Pór Péter: MEDITÁCIÓ ADY ÚJRAOLVASÁSÁNAK ESÉLYEIRŐL
 • Tandori Dezső: HÁROM PARAFRÁZIS-MOZAIK
 • Gábor Miklós: KÓRHÁZ A VILÁG (II)
 • Vörös István: EGY HALDOKLÓ
 • Vörös István: ZSOLTÁR ÖRDÖGHANGRA
 • Fischer Mária: INNEN AZ ÓPERENCIÁN
 • Fischer Mária: NOVEMBERI REJTŐZKÖDÉS
 • Fischer Mária: CSENDES IDŐBEN ELÉNK ÁLLNAK
 • Fischer Mária: RAJZISKOLA, DIOPTRIÁVAL
 • Jordan Mejias: A MEGHAJLÁS (Blum Tamás fordítása)
 • Brian Eno: A ZAJ
 • Andreas Platthaus: CSÍPŐKÖRZÉS, KACSAJÁRÁS
 • Dieter Bartetzko: A SZÍNPADI LÉPCSŐ
 • Dietmar Polaczek: A KÁOSZ
 • Wolfgang Rihm: A SZÉP RÉSZEK
 • Ligeti György: BAGATELLEK
 • Horváth Elemér: ARANY JÁNOS UTCA
 • Horváth Elemér: HAMVAZÓSZERDA
 • Horváth Elemér: VISSZFÉNY
 • Horváth Elemér: A SZERPENTINÚT
 • Szabó T. Anna: AMI MEGMARAD
 • Vallasek Júlia: A CLOWN ÉS A PICARO ÁLARCA (Karácsony Benő utolsó regényei)
 • Ferdinandy György: KONTINENCIA
 • Berniczky Éva: FÖLDET AZ ÉGTŐL
 • Gerevich András: SZÓRAKOZÁS SAN FRANCISCÓBAN
 • LAPOK A „MINDENES KÖNYV”-BŐL:. TOLNAY KÁROLY LEVELEZÉSÉBŐL ÉS NAPLÓFELJEGYZÉSEIBŐL (III) (Közreadja Lenkei Júlia)
 • Bajtai András: AMI TITOK
 • Bajtai András: A VISSZAÚT
 • Utassy József: GONOSZOKHOZ
 • Utassy József: RAGADOZÓ
 • Utassy József. MINDENEK ELLENÉRE
 • Jenei László: A KISEBB ÉS A NAGYOBB HAZA
 • Győrffy Ákos: ÉGSZELET
 • Miskolczy Ambrus: AMIKOR KOSSUTH KITÜNTETTE GÖRGEIT… (Az emlékezet játékai, avagy egy pletyka anatómiája)
 • Nagy András: MIBŐL LESZ A SORS? (Sándor Iván: Drága Liv)
 • Rugási Gyula: EGY KÉSEI SZADDUCEUS (Bitó László: A Názáreti Izsák. Jézus a poklok tornácán)
 • Szalai Júlia: ÚJRAGONDOLT MAGYAR TÖRTÉNELEM (Gyáni Gábor–Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig)
 • Báthori Csaba: GOETHE REDIVIVUS (Johann Wolfgang Goethe: Nyugat-keleti díván)
 • |
  � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!