Jónás Tamás

CSODA PER

Lackfi Jánosnak

csoda per
sze csoda
csoda volt
ha ugyan
csoda van
de nagyon
de nagyon
ez a nyár
de hamar
meg az ősz
ami nincs
se tavasz
se a tél
csak az em
ber örök:
a gyümölcs
meg a gaz
da kinek
szeme csil
log ahogy
megy a tél
s jön a nyár
soha sem
veszed ész
re azért
a tulaj
donos ott
kapará
szik az agy
meg a szív
közepé
ben ahogy
a kukac
az idő
sose sür
geti őt
de azért
szüretel
szaporán
szüretel
mazsoláz
közülünk