Horváth Elemér

SUORA BEATRICE

ezúttal nem a portinari lány
hanem az alighieri nevét
az egyházit ő maga vette fel
amikor zárdába lépett noha
az apja biztosan sugallta is
perverz a kielégületlen vágy
már-már szeplőtelen fogantatás
nem hiszem hogy csúnya lett volna vagy
különösképpen önfeláldozó
a névadójának igaza volt
ne tékozoljuk el ami vagyunk
(brechttel tartok ilyesmiben)
egy nő sugárzik a fátyol mögött
s bármily szép is a suora a donna több