Takáts Gyula

„A KÖZELÍTŐ TÉL” UTÁN

Ki tudja
hányadik világ
s a berki égerfák alatt
Vele bolyongva, mindig ott
hallotta és hallgatja Csu:
„Pucoktúrás és Mont Blanc sem örök…”

Tűnődve így
a Mindenek apró ligetjiben,
kicsi szőlőhegyén
a Boreászok
és Uránuszok szavát
tücsök-kottára téve át,
hólyag-hártyán,
üveglapon az égerek között
írja egyre csak Csu Fu
a rejtett végtelen
és a magány falán,
„A közelítő tél”
és az „Itt a tél” után
a Nagy Falon is át
a pillanat-világ szavát tovább…