Kovács András Ferenc

ITÁLIA PARTVIDÉKÉN

Menandrosz sarja, Kémosz, Itáliának éke,
vigasságban, gyönyörben mulatja ifjúságát;
amint szokásos arra, fenn, Magna Graeciában,
a fényűzésbe tespedt ifjak gazdag körében.

Habár ma – jelleméhez nem illőn – túl mogorva,
gondterhelt, búskomor tán. Bánattal telve nézi,
ahogy hajórajokról rakodják szét a parton
a fölprédált, kifosztott Peloponnészosz kincsét.

Görög zsákmány: rabolván fölégették Korinthoszt.

Bizony, ma képtelenség, lehetetlen, hogy Menandrosz
könnyelmű sarja, Kémosz, Itáliának éke,
épp szórakozni vágyna, s mulatozni volna kedve.

1925