Székely Magda

FOLYAMAT

A kötődések egyre fogynak
ahogy távoznak a barátok
a folyamat végét bevárni
s létezni tovább nem kivánok

Ha megszünik a szimbiózis
mely észrevétlen áthatott
legbensőbb lényem úgy apad le
ahogy utánuk sorvadok