Rába György

TRAGÉDIA (FŐKÉNT) KÉPZŐKBEN ELBESZÉLVE

-ár -ér
-hat -het
-kodik -kedik
-at -et
-tat -tet
-gat -get
-dokol -dekel
-stul -stül
-lag -leg
-talan -telen
igen nem
nemigen